Klara Teoretiska Gymnasium

För dig som vill uppfylla dina drömmar

På Klara Teoretiska Gymnasium i Malmö är vår styrka att vi ser våra elever som individer. Det betyder att vi coachar dig att nå dit du vill utifrån dina drömmar och ambitioner. Vi vill att du ska ha stort inflytande över din skola – därför är du omgiven av engagerade lärare som lyssnar och som kommer att kämpa för dig. Vi tror på den personliga kontakten och har därför kontinuerliga uppföljningar med våra elever där vi pratar om dina utvecklings- och förbättringsmöjligheter.

Vi är en skola för dig med höga ambitioner. Vi vill ge dig underlagen att växa, både på en kunskapsmässig nivå men även som människa. Hos oss har du som elev stort inflytande över din utbildning. Vi vet att det blir bäst om våra elever får vara med och tycka till. Vår skola ligger centralt nära både Malmös centralstation och universitetsområdet. Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med trevliga skollokaler. Våra lokaler består både av hörsalar, lektionssalar och ett helt nytt labb.


Rektorn har ordet

På Klara Teoretiska Gymnasium Malmö bryr vi oss om dig, hur du tänker och hur du resonerar kring det som sker i vår omvärld. Vi tror på dig och din förmåga, därför kommer vi att utmana och uppmuntra dig att jobba för att nå din fulla potential, oavsett om du vill bli utmanad att nå längre eller om du behöver extra stöd. Vi utgår alltid från dig och dina behov. Som elev hos oss kommer du lära dig att ta eget ansvar för dina studier och din utveckling, samtidigt som du får stöd av våra engagerade och kompetenta lärare. För att förbereda dig inför dina studier efter gymnasiet får du lära dig källkritiskt tänkande redan från början. Utöver det kommer vi lära dig hur du skriver vetenskapligt och gör genomtänkta analyser, något som ger dig ett försprång på högskolan.

På KLARA Malmö tycker vi att vår samtid är viktig, därför låter vi våra elever möta verkligheten utanför skolan genom att delta i flera spännande projekt så som klimatrollspel, nordisk språkkonferens och driva företag inom ramen för Ungt Företagande. Vi vill ge dig redskapen du behöver för att utvecklas i livet. Oavsett om du redan nu vet vad du vill göra i livet eller om du är mer osäker hjälper vi dig att utvecklas och nå dina mål.

Johan Bruze
Rektor på Klara Teoretiska Gymnasium Malmö