klara_logo

Välkommen till KLARA Västerås!

KLARA Västerås är en skola för dig med höga ambitioner med sikte på fortsatta högre studier. Tillsammans skapar vi en kultur som främjar lärande och kreativitet genom öppenhet och respekt. För att du ska lyckas bra med skolan det viktigt att du trivs och får förutsättningar att göra ett bra arbete där du får möjlighet att utmana dig själv i en trygg och studiefokuserad miljö.

På KLARA Västerås lägger vi stor vikt vid att rekrytera engagerade och skickliga lärare med djupa ämneskunskaper som tillsammans med sina kollegor utvecklar undervisning och lärande för att dagligen gör allt för att Du ska utvecklas som person och lyckas med din utbildning. Undervisningen hos oss är inte bara utformad för att ge dig kunskaper, utan också självförtroende, social kompetens och förmåga att ta ansvar.

Genom övning av studieplanering och studieteknik lär du dig successivt att ta ansvar för ditt lärande och bli mer självständig, vilket senare förväntas av dig när du studerar vidare på högskola och universitet. Vi vet att kvalitet och lärande gynnas av goda samarbeten tillsammans med näringslivet, universitet och högskola såväl som andra externa aktörer. Här får du stimuleras av gästföreläsare, studiebesök och studieresor för att visa på kopplingen mellan teori och verklighet.

På KLARA Västerås arbetar vi med universitetscoacher under ditt sista gymnasieår för att än mer förbereda dig inför nästa utbildningssteg. KLARA Västerås är en skola där FN:s globala mål för hållbar utveckling genomsyrar våra utbildningar. Vi vill att omvärlden ska synas i din vardag och har därför en tydlig internationell prägel där du får möjlighet att engagera dig i både nationella och internationella sociala projekt.

Men allt handlar inte om studier, det är viktigt att ha roligt under sin studietid. En aktiv elevkår bidrar till en god gemenskap genom att många olika aktiviteter anordnas under året. Vi vill vara skolan du längtar till och trivs i, en plats där du kan vara dig själv och själv kan vara med och påverka din utbildning.

Varmt välkommen till KLARA Västerås!