×
 

Hoppa till innehållet

Vår gymnasieskola i Västerås

Klara Teoretiska Gymnasium Västerås är ett gymnasium för dig med höga ambitioner och med sikte på fortsatta högre studier.

Din resa börjar här

Fokus på din utbildning
För att du ska lyckas bra i skolan är det viktigt att trivas och får rätt förutsättningar. Vi på Klara Teoretiska Gymnasium Västerås tror att en trygg och studiefokuserad miljö möjliggör att du kan göra ett bra arbete och kan utmana sig själv. Vi lägger stor vikt vid att rekrytera engagerade och skickliga lärare med gedigna ämneskunskaper. Undervisningen hos oss är inte bara utformad för att ge dig nya kunskaper, utan också för att ge dig självförtroende, social kompetens och förmåga att ta ansvar.

Bli bättre förberedd
Hos oss får du ta del av gästföreläsare, göra studiebesök och studieresor, för att visa på kopplingen mellan teori och verklighet. FN:s globala mål för hållbar utveckling genomsyrar hela utbildningen. Vi vill att omvärlden ska synas i din vardag och har därför en tydlig internationell profil där du får möjlighet att engagera dig i både nationella och internationella sociala projekt.

Socialt engagemang
Allt handlar inte om studier, det är också viktigt att ha roligt under sin studietid. En aktiv elevkår bidrar till en god gemenskap och anordnar många olika aktiviteter under året. Vi vill vara skolan du längtar till och trivs på, en plats där du kan vara dig själv och själv kan vara med och påverka din utbildning. Varmt välkommen till KLARA Västerås!

Lärare hjälper två elever med en uppgift i ett klassrum
 • Högskoleförberedande

  Vi tränar det vetenskapliga skrivandet redan från årskurs 1, så att du är redo för uppsatserna på universitetet.

 • Socialt engagemang

  Utbildningen genomsyras av FN:s globala mål för hållbar utveckling med nationella och internationella projekt.

 • Studiefokus

  Lektionerna har ett uttalat syfte och en tydlig struktur där vi arbetar aktivt med att utveckla en god studieteknik.

Vanliga frågor

 • KLARA Västerås är och kommer vara en liten skola med nära relationer mellan elev och pedagog. Vi har ett stort fokus på framtida högre studier men samtidigt är det viktigt för oss att man vill göra skillnad för medmänniskor och för sin omvärld, både lokalt och globalt.

 • Internationalisering är en viktig del i KLARAs profil. Det kommer därför finnas möjlighet att delta i internationella utbyten på olika sätt.

 • Idrott kommer bedrivas i hallar som hyrs av kommunen, men kan också ske utomhus, på gym eller andra lämpliga platser.

 • Det kommer vara ett väldigt vanligt schema. Man kommer antagligen känna igen sig från grundskolan.

Ta en rundtur i skolans lokaler

Är du nyfiken på hur våra lokaler ser ut? I 3D-turen kan du navigera dig runt om i skolan och bekanta dig med klassrum, korridorer och andra gemensamma ytor.

Mer om KLARA Västerås

 • Katalog

  Ladda enkelt ner KLARAS digitala gymnasiekatalog och ta del av information om våra program och inriktningar.

  Lärare hjälper två elever med en uppgift i ett klassrum
 • Elevhälsa

  Din hälsa är viktig! Behöver du komma i kontakt med elevhälsoteamet? Här kan du läsa mer om vårt elevhälsoarbete.

  Elever sitter och umgås i skolans lokaler
 • Kvalitet

  Ta del av våra kvalitetsrapporter från skola och huvudman för insyn i vårt arbete med utbildningskvaliteten på våra skolor.

  Två elever i ett klassrum

Våra gymnasieprogram

På Klara Teoretiska Gymnasium erbjuder vi teoretiska gymnasieprogram som förbereder dig för universitet och högskola.

Skog med höga träd