klara_logo

Välkommen till KLARA Västerås!

KLARA Västerås är en skola för dig med höga ambitioner med sikte på fortsatta högre studier. För att du ska lyckas bra med skolan det viktigt att du trivs och får förutsättningar att göra ett bra arbete där du får möjlighet att utmana dig själv i en trygg och studiefokuserad miljö.

På KLARA Västerås lägger vi stor vikt vid att rekrytera engagerade och skickliga lärare med djupa ämneskunskaper som tillsammans med sina kollegor utvecklar undervisning och lärande för att dagligen gör allt för att Du ska utvecklas som person och lyckas med din utbildning. Undervisningen hos oss är inte bara utformad för att ge dig kunskaper, utan också självförtroende, social kompetens och förmåga att ta ansvar.

Hos oss får du ta del av gästföreläsare, göra studiebesök och studieresor, för att visa på kopplingen mellan teori och verklighet. På KLARA Västerås får du även arbeta med universitetscoacher under ditt sista gymnasieår för att än mer förbereda dig inför nästa utbildningssteg.

KLARA Västerås är en skola där FN:s globala mål för hållbar utveckling genomsyrar våra utbildningar. Vi vill att omvärlden ska synas i din vardag och har därför en tydlig internationell profil där du får möjlighet att engagera dig i både nationella och internationella sociala projekt. Men allt handlar inte om studier, det är också viktigt att ha roligt under sin studietid. En aktiv elevkår bidrar till en god gemenskap och anordnar många olika aktiviteter under året.

Vi vill vara skolan du längtar till och trivs på, en plats där du kan vara dig själv och själv kan vara med och påverka din utbildning.

Varmt välkommen till KLARA Västerås!