Klara Teoretiska Gymnasium

Välkommen till KLARA Västerås!

KLARA Västerås är en skola för dig med höga ambitioner med sikte på fortsatta högre studier. För att du ska lyckas bra med skolan det viktigt att du trivs och får förutsättningar att göra ett bra arbete där du får möjlighet att utmana dig själv i en trygg och studiefokuserad miljö.

På KLARA Västerås lägger vi stor vikt vid att rekrytera engagerade och skickliga lärare med djupa ämneskunskaper som tillsammans med sina kollegor utvecklar undervisning och lärande för att dagligen gör allt för att Du ska utvecklas som person och lyckas med din utbildning. Undervisningen hos oss är inte bara utformad för att ge dig kunskaper, utan också självförtroende, social kompetens och förmåga att ta ansvar.

Hos oss får du ta del av gästföreläsare, göra studiebesök och studieresor, för att visa på kopplingen mellan teori och verklighet. På KLARA Västerås får du även arbeta med universitetscoacher under ditt sista gymnasieår för att än mer förbereda dig inför nästa utbildningssteg.

KLARA Västerås är en skola där FN:s globala mål för hållbar utveckling genomsyrar våra utbildningar. Vi vill att omvärlden ska synas i din vardag och har därför en tydlig internationell profil där du får möjlighet att engagera dig i både nationella och internationella sociala projekt. Men allt handlar inte om studier, det är också viktigt att ha roligt under sin studietid. En aktiv elevkår bidrar till en god gemenskap och anordnar många olika aktiviteter under året.

Vi vill vara skolan du längtar till och trivs på, en plats där du kan vara dig själv och själv kan vara med och påverka din utbildning.

Varmt välkommen till KLARA Västerås!

Rektorn på Klara Teoretiska gymnasium i Västerås tittar in i kameran

Rektorn har ordet

Hösten 2021 slog vi upp portarna till Klara Teoretiska Gymnasium i Västerås. KLARA finns idag i sex olika städer från Malmö i söder till Sundsvall i norr med totalt elva KLARA skolor.

Att välja gymnasium är ett avstamp, en resa mot den du vill vara och vad du vill arbeta med i framtiden. Det är en tid som ger dig kunskap, redskap och perspektiv, men även vänner för livet.

KLARA är skolan för dig med höga ambitioner där vi erbjuder dig en utbildning som utvecklar, engagerar och förbereder dig väl för fortsatta studier på högskola och universitet. Vi är en skola där vår tids stora frågor som uttrycks i FN:s globala mål för hållbar utveckling genomsyrar vår verksamhet. Vi vill vara med och bidra till att världen blir lite bättre och snällare att leva i.

Vår skola har därför en tydlig internationell prägel där du får möjlighet att engagera dig i både nationella och internationella sociala projekt som gör att du växer som person och din skoltid blir än mer utvecklande. Du ska efter dina tre år hos oss på KLARA känna dig rustad för vidare högre studier och en värld full av möjlig – heter där du med din kunskap, ditt engagemang och ditt driv kan göra skillnad. Varmt välkommen till KLARA Västerås!