Naturvetenskaps­programmet på Klara Gymnasium i Västerås

Är du nyfiken och vill vara med och hitta nya lösningar för en bättre framtid? Ser du en framtid som läkare, veterinär, biolog eller kanske forskare? Då är Naturvetenskapsprogrammet på Klara Teoretiska Gymnasium Västerås något för dig.

Två elever med vita rockar och skyddsglasögon laborerar med grön vätska

Om Naturvetenskaps­programmet

Naturvetenskapsprogrammet på Klara Teoretiska Gymnasium Västerås är ett brett universitetsförberedande program med fokus på naturvetenskap och matematik. Här får du utveckla din nyfikenhet, problemlösningsförmåga och ditt analytiska tänkande. Genom det senaste inom vetenskap får du vara med och hitta lösningar för en bättre framtid.

Naturvetenskapens teori och forskning
Du kommer att få lära dig om naturvetenskapens idéer och teorier och även ta del av aktuell forskning inom området. Du får också kunskap om naturvetenskapens roll i samhället och dess påverkan på hållbar utveckling, vilket du dessutom kommer att få föra etiska diskussioner om under en del lektioner.

Experiment, laborationer och fältstudier
För att kunna bedöma hur väl ett påstående har en vetenskaplig grund, kommer du att få öva på att tänka kritiskt och värdera olika typer av källor. Praktisk erfarenhet är viktig för att förstå naturvetenskap, och därför kommer experiment, laborationer och fältstudier att vara centrala inslag i utbildningen.

Två elever i vita rockar laborerar

Våra inriktningar

Klara Teoretiska Gymnasium Västerås Naturvetenskapliga program kan du välja inriktningarna Naturvetenskap eller Natur och Samhälle.

  • Naturvetenskap

    Är du nyfiken och vill vara med och hitta nya lösningar för en bättre framtid?

    • Program
      • Naturvetenskapsprogrammet
    • Inriktning
      • Naturvetenskap
    Elever i vita rockar och skyddsglasögon under en laboration
  • Naturvetenskap och Samhälle

    Är du nyfiken på samspelet mellan miljö, samhälle och vetenskap?

    • Program
      • Naturvetenskapsprogrammet
    • Inriktning
      • Naturvetenskap & Samhälle
    Två elever i vita rockar kollar i ett mikroskåp

Vanliga frågor om Naturvetenskapsprogrammet

  • Naturvetenskapsprogrammet med inriktningar Naturvetenskap och Naturvetenskap och Samhälle hade år 2022 en medelpoäng på 253, och en antagningsgräns på 147.5 poäng. Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

  • Gymnasiekoll.se räknar du enkelt ut ditt meritvärde.

  • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoäng är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

  • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska och Matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För Naturvetenskapsprogrammet ska 3 av de 9 övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

  • "Det bästa med Naturprogrammet är att det ger stora möjligheter efter gymnasiet, det är ett brett program och man får lära sig mycket olika saker."

    Majken, elev på Naturvetenskapsprogrammet

    Personporträtt

Var detta inte något för dig?

Då kanske du är mer intresserad av något av våra andra program!

Skog med höga träd