Klara Teoretiska Gymnasium

Om Klara Teoretiska Gymnasium Sundsvall

Vårt koncept är ganska enkelt: kvalitet rakt igenom och kunskap genom glädje och gemenskap. Förutom den kvalitet som du får i utbildningen genom våra fantastiska lärare så vet vi att trivsel och trygghet är en förutsättning för lärande. Vi lägger därför stor vikt vid roliga aktiviteter under året för att skapa trygghet och gemenskap. Årskurs 1 startar alltid läsåret med en kick-off med övernattning för att eleverna ska lära känna varandra och sina lärare väl.

Programdagar arrangeras varje termin där alla elever inom samma program träffas för en gemensam aktivitet, vilket skapar sammanhållning mellan årskurserna. Kultävlingen är en klasstävling som pågår under dina tre år på skolan där den vinnande klassen får springa ut först på studenten.

Hos oss får du bästa förberedelsen inför dina vidare studier och arbetsliv. Vi på Klara anser att den bästa möjligheten till ett livslångt lärande är att lära på riktigt. Att du själv får skaffa dig erfarenheter genom att prova på och uppleva på egen hand och inte bara genom någon annans berättelse. Vi kopplar därför samman dina teoretiska kunskaper med verkligheten utanför klassrummet, oavsett om det innebär upplevelse genom en internationell resa, vårat arbete med fadderföretag, rättegångsrollspel eller andra typer av verklighetsbaserade aktiviteter. Hos oss får du en bra blandning där du får prova teorin i verkligheten.

Sammantaget tror vi att du efter tre lärorika och fantastiska gymnasieår hos oss på KLARA har de allra bästa förutsättningarna att lyckas i framtiden.

Ta en 3D-tur i våra lokaler!