Klara Teoretiska Gymnasium

Våra gymnasieprogram

Hos oss på Klara Teoretiska Gymnasium Sundsvall kan du välja mellan tre gymnasieprogram med totalt sex olika inriktningar.

För dig som vill gå Ekonomiprogrammet finns det möjlighet att välja inriktning Juridik som ger dig kunskap i det svenska rättssystemet. Om du istället är mer intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom företagsekonomi och ledarskap kan du välja inriktning Ekonomi.

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap är en bred utbildning som ger dig fördjupade kunskaper i matematik och naturvetenskap. Du får även full behörighet till högre studier inom medicin, naturvetenskap och teknik. Väljer du inriktning Naturvetenskap och samhälle får du kunskap i naturvetenskap men också i samhällsfrågor och studier av människan.

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap riktar sig till dig som vill studera hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. Vill du lära dig mer om hur människan fungerar som individ och i grupp kan du välja inriktning Beteendevetenskap.