Den 20 augusti kl. 12.00 välkomnar vi våra nya elever till KLARA gymnasium. Vi kommer att starta med två introduktionsdagar där du får träffa dina lärare, mentorer och lära känna dina nya klasskompisar. Sedan är det dags för oss att åka iväg på kickoff med övernattning. Följande dagar har vi kickoff:

Mån-tis v. 35 Ekonomiprogrammet
Tis-ond v. 35 Naturvetenskapsprogrammet
Ons-tors v. 35 Samhällsvetenskapsprogrammet

 

Åk 2 och 3 välkomnar vi tillbaka till skolan på fredag den 21 augusti följande tider:

EK19: kl. 10:50
NA19: kl. 11:00
SA19: kl. 10.30
EK18: kl. 10:20
NA18: kl. 10:40
SA18: kl. 10:10

På grund av rådande pandemi ber vi er att komma till utsatt tid för att minska antalet elever som rör sig i våra korridorer samtidigt!

 

Information kring Coronaläget:

Vi har tidigare fått information från Folkhälsomyndigheten och Regeringen att gymnasieskolan skall starta som vanligt vid höstterminens start. Coronapandemin pågår dock fortfarande runt om i vårt samhälle och vi har riktlinjer och rekommendationer som vi behöver anpassa vår verksamhet till för att minska smittspridningen. Hos oss innebär det bland annat att vi ser över start- och sluttider för olika klassers lektioner för att minska belastningen på kollektivtrafiken. Vidare kommer vi ha tydliga riktlinjer för alla som vistas i våra lokaler, elever och personal, kring bl.a. handhygien, distans till varandra etc. Vi skall se till att alla har förutsättningar att på bästa sätt följa våra riktlinjer. Det absolut viktigaste är att alla är medvetna om vikten av att stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lindriga sådana. För att minska belastningen i våra lokaler och ytterligare minska smittspridningen så kan viss undervisning komma att ske via distans. Mer information kring det kommer!

 

Vi ser fram emot ett nytt härligt läsår tillsammans med er!!