Utifrån rådande situation så kommer årets studentfirandet på Klara gymnasium se lite annorlunda ut än tidigare. Tillsammans med studentkommittén på skolan har vi tillsammans beslutat att förlägga studenten på tre dagar för de tre olika klasserna. Det valet gör vi för att kunna göra ett så fullvärdigt studentfirande som möjligt med 3-rätters studentlunch, betygsutdelning, ceremoni för stipendiater, högtidstal m.m. På så vis så organiseras också studenten så att inte fler än 50 personer samlas på samma plats samtidigt och att vi kan säkerställa en viss distans rent fysiskt till varandra.

Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer, och på grund av det rådande läget med coronapandemin så är det därför inte möjligt att genomföra ett traditionellt studentfirande med ett traditionellt utspring. Men utspring kommer det att bli. Ett utspring som gör det möjligt för ännu fler anhöriga att delta, via vår livesändning. Utspringet kommer att ske på vår uteplats som utomstående inte har tillträde till så vi kan försäkra oss om att inte orsaka någon folksamling.

Från strax före kl. 13.00 kommer alla som har tillgång till internet att kunna följa våra studenter och fira tillsammans med dem, på distans.  Följande dagar är planerade för respektive klass:

Tisdag 9 juni: SA17 

Onsdag 10 juni: NA17

Torsdag 11 juni: EK17

 

Elever med symtom – även milda – måste stanna hemma för att skydda utsatta och andra från att bli smittade. Vi kommer att ordna mat till dig och se till att du kan delta genom hela studentfirandet hemma via Google Meet!

 

Med detta så vill vi också påminna om alla vårt gemensamma ansvar!

Alla har ett ansvar att förhindra att smittan sprids. Följer vi rekommendationer som finns så bromsar vi smittspridningen.

  • Håll 1–2 meters avstånd till varandra, både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten.
  • Om du är sjuk eller har milda symtom under studentdagen så ska du stanna hemma.
  • Undvik större bjudningar och studentskivor. Hitta andra sätt att fira tillsammans.

 

Vårdnadshavare och anhöriga har ett särskilt ansvar!

Utspringet genomförs klassvis och sänds live för att ni skall kunna delta vid utspringet. Länken till livesändning kommer finnas på skolans hemsida www.klaragymnasium.se/sundsvall. Det är inte tillåtet för er att komma till skolan under studentdagen. Vi uppmanar er också att inte hämta upp era barn utanför skolan efter studenten. Bestäm gärna en annan upphämtningsplats så vi kan sprida ut alla människor som är i omlopp under studentdagarna.

 

Med det så hoppas vi att ALLA som kan deltar i vårt livesända studentutspring för att fira studenten med årets fantastiska studenter på Klara teoretiska gymnasium!!