Elever står längst fram i ett klassrum och presenterar ett arbete.

Elever från KLARA Sundsvall har lyckats framställa höghaltig etanol - forskningsprojekt

KLARA Sundsvalls elever Elsa Karlsson-Taylor och Alicia Lundgren har forskat i samarbete med Mittuniversitetet. De har lyckats framställa höghaltig etanol av rester från ölproduktion. Tidigare har resterna från ölproduktion ansetts som oanvändbara, och hällts ut i avloppet. Men nu har KLARA Sundsvalls elever lyckats ta vara på det!

Elevernas uppdrag - undersöka möjligheterna att destillera restöl

Under fem veckors tid har Elsa och Alicia arbetat med projektet. Det var från forskningsingenjören Fredrik Andersson som arbetar med kemi på Mittuniversitetet det fick uppdraget. Fredrik har varit handledare för eleverna under hela projektet.

KLARA Gymnasium och Mittuniversitetet har en nystartad satsning där det samarbetar med varandra. Det är ett bra sätt att visa forskningsvärlden för gymnasieelever.

Läs hela intervjun på Mittuniversitetets webb, genom att klicka här.

Nyheter

Se alla nyheter