Emma Gulin är tidigare elev på Klara Teoretiska Gymnasium i Sundsvall. Hon deltog under Euroscola vid Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike. Idag studerar hon juridik vid Uppsala Universitet.  

Vilken nytta har du haft av ditt deltagande?

Projektet gav mig en bild av hur systemet vi lever under fungerar. Man får ta del av något otroligt viktigt som man inte kan greppa på samma sätt som om man bara läser om det. Framförallt insåg jag att man verkligen kan vara med och påverka. Utöver det kände jag mig mer allmänbildad när jag kom hem och haft nytta av det jag lärt mig.

 

Vilket är ditt bästa minne från projektet?

Ungdomar i Europa är väldigt engagerade och har ett otroligt driv gällande politiska frågor. Vi blev indelade i grupper och fick i uppdrag att redovisa en plan inom ett visst område. Sedan fick samtliga deltagare i Euroscola rösta på om de trodde på förslaget. Precis som på riktigt. Det är mitt bästa minne, insikten i att jag är en del av en generation som bryr sig.