klara_logo

Intervju med Emma Gulin

Emma Gulin är tidigare elev på Klara Teoretiska Gymnasium i Sundsvall. Hon deltog under Euroscola vid Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike. Idag studerar hon juridik vid Uppsala Universitet.  Vilken nytta har du haft av ditt deltagande?

Projektet gav mig en bild av hur systemet vi lever under fungerar. Det satte perspektiv på varför saker händer, var beslut fattas och på vilket sätt de fattas. Man får ta del av något otroligt stort och viktigt som man inte kan greppa på samma sätt som om man endast läser om det. Framförallt gav resan mig en känsla om att jag kan vara med och påverka. Utöver det så kände jag mig mer allmänbildad när jag kom hem och har haft nytta av det jag lärt mig i diskussioner med andra vuxna.

 

Vilket är ditt bästa minne från projektet?

Jag blev chockad över det engagemang som fanns bland ungdomar i Europa. Det uppvisades ett otroligt driv inom politiska frågor rörande EU, men också globalt. Vi blev indelade i grupper vars uppgift var att redovisa en plan för framtiden inom ett visst område. Detta skulle sedan framföras av en utvald individ och samtliga deltagare i Euroscola fick sedan rösta på om de trodde på förslaget. Precis som på riktigt. I dessa framföranden fanns ett sådant otroligt engagemang som fick mig att ändra bild av ungdomar generellt. Det är mitt bästa minne, insikten i att jag är en del av en generation som bryr sig.