Klara Teoretiska Gymnasium

Ekonomi på KLARA med företagsprofil

Läser du Ekonomiprogrammet på KLARA så får du fördelen att jobba och utvecklas tillsammans med företag här i Sundsvall. Som elev blir du knuten till ett fadderföretag som du följer genom alla dina tre år hos oss. Syftet är att koppla samman dina teoretiska kunskaper med verkligheten och arbetslivet. Vi är övertygade om att detta skapar en ”på riktigt” känsla hos dig som elev vilket leder till större förståelse och djupare kunskaper.

Vi ser även att detta är en bra brygga för dig mellan gymnasieskolan och arbetslivet där detta samarbete kan leda till jobb för dig efter dina studier hos oss.