Rektorn har ordet

På Klara Västra tror vi på dig och din förmåga att nå ännu längre – därför utmanar och inspirerar vi dig att jobba mot dina mål. Men ska du lyckas är det viktigt att du trivs på skolan och känner dig trygg.

Vi tror på höga ambitioner utan stress. Därför jobbar vi aktivt med att skapa en god stämning på skolan, vilket inte minst märks på sammanhållning mellan elever och lärare. Förutom hög kvalitet på undervisningen så tror vi att vägen till kunskap är omtanke, glädje och gemenskap.

Välkommen till oss!
Markus Jonsson, rektor Klara Västra