klara_logo

FN-skola

Klara Teoretiska Gymnasium Västra är en certifierad FN-skola vilket innebär att vi arbetar enligt FN-förbundets skolupplägg. Syftet är att på olika sätt arbeta kring FN:s globala mål. Vi gör det både på temadagar och som en del av undervisningen.

Läs mer om vad det innebär att vara en FN-skola på FN:s hemsida.