Klara Teoretiska Gymnasium

Vi ger dig möjligheter och utmaningar

Södra flyttar inför läsårsstart 2022 tillbaka till vår permanenta adress på Tullgårdsgatan 12 på Söder. Vi blir en del av Campus Södermalm – ett toppmodernt skolcampus med tre andra gymnasieskolor. Där har vi två egna våningar och delar matsal, kafé och idrottslokal med de andra skolorna.

På KLARA Södra får du möjlighet att utmana dig själv i en trygg och studiefokuserad miljö. Varje vecka träffas våra lärare för att utveckla undervisningen som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – detta gör vi för att på bästa sätt anpassa den efter våra elevers behov. Du som elev börjar träna på det vetenskapliga skrivandet i årskurs ett och bygger succesivt kunskaper inför gymnasiearbetet i årskurs tre. Genom övning av studieplanering och studieteknik lär du dig att ta ansvar för ditt lärande och bli självständig vilket förväntas av dig när du studerar vidare på universitetet.

Vår aktiva elevkår och våra andra elevföreningar anordnar många olika aktiviteter under året, något som stärker den redan goda gemenskapen på skolan. Vi vill vara skolan du längtar till och trivs i, en plats där du kan vara dig själv och kan vara med och påverka din utbildning.

Välkommen till oss på KLARA Södra.

Erik Öberg, rektor KLARA Södra

Fem elever sitter i trappmöbel vid Klara Gymnasium.

Studier som förbereder dig för universitet

Redan från årskurs ett får du som elev börja lära dig att skriva vetenskapligt. I årskurs tre genomförs ett gymnasiearbetet som är utformat liknande som uppsatser på universitet som vi kommer förbereda dig inför.

Lektionerna har ett tydligt syfte och struktur. Vi arbetar med blockschema, vilket innebär att du som elev har en lång lektion i veckan per kurs du läser. Detta möjliggör för lärarna att variera sin undervisning i större utsträckning. Eftersom du får arbeta under längre tid kan undervisning också genomföras på andra platser: genom studiebesök, workshop eller undersökande arbete i naturen och samhället.

Varje vecka har vi ett längre och obligatoriskt studiepass, där alla lärare och elever finns närvarande. Detta är ett tillfälle för dig att få extra hjälp med något man upplever som svårt, men också en möjlighet för elever att lära sig mer och utmana sig extra inom områden som intresserar dem särskilt mycket.Gemenskap under din studietid

Många av våra elever väljer att engagera sig i våra elevklubbar, vilka bidrar till att göra både tiden under och efter skoltiden ännu roligare. Klara Teoretiska Gymnasium Södra har en aktiv elevkår. Vidare arbetar vi gemensamt på skolan med projekt där skilda ämnen kopplas samman. Ett sådant exempel är vårt påverkansprojekt där elever, utifrån något som engagerar dem särskilt mycket, ska fördjupa sina egna kunskaper om frågan för att därefter sprida information och försöka påverka samhället. Vi arbetar aktivt med att ge eleverna känslan av att de har makten och möjligheten att förändra både sin närmiljö och samhället i stort till det bättre.