Vi ger dig möjligheter och utmaningar

Klara Teoretiska Gymnasium Södra är skolan för dig som vill utvecklas under din studietid. Målet är att du efter gymnasiet ska vara mycket väl rustad för en akademisk utbildning. För det behövs goda ämneskunskaper, väl utvecklad studieförmåga och bra resultat. Tillsammans skapar vi möjligheter för det. Våra lärare samarbetar med dig för att du ska hitta ett arbetssätt som gör att du utvecklas så långt som möjligt. Vi har en god gemenskap och aktiv elevkår på skolan för att göra dina tre år på gymnasiet minnesvärda!

Varmt välkommen till oss!


Rektorn har ordet

KLARA Södra är en skola för dig med höga ambitioner. Vi har sedan starten år 2001 byggt en trygg skola med god struktur. Vi har självklart positiva förväntningar på dig. Tillsammans bygger vi en kultur som främjar lärande och kreativitet genom öppenhet och respekt. För att du ska lyckas bra i skolan är det viktigt att du trivs och får förutsättningar att göra ett bra arbete. Det vill vi som är lärare och skolledare på KLARA Södra ge dig.

Lotten Nimar, rektor

Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra

Studier som förbereder dig för universitet

Redan från årskurs ett får du som elev börja lära dig att skriva vetenskapligt. I årskurs tre genomförs ett gymnasiearbetet som är utformat liknande som uppsatser på universitet som vi kommer förbereda dig inför.

Lektionerna har ett tydligt syfte och struktur. Vi arbetar med blockschema, vilket innebär att du som elev har en lång lektion i veckan per kurs du läser. Detta möjliggör för lärarna att variera sin undervisning i större utsträckning. Eftersom du får arbeta under längre tid kan undervisning också genomföras på andra platser: genom studiebesök, workshop eller undersökande arbete i naturen och samhället.

Varje vecka har vi ett längre och obligatoriskt studiepass, där alla lärare och elever finns närvarande. Detta är ett tillfälle för dig att få extra hjälp med något man upplever som svårt, men också en möjlighet för elever att lära sig mer och utmana sig extra inom områden som intresserar dem särskilt mycket.Gemenskap under din studietid

Många av våra elever väljer att engagera sig i våra elevklubbar, vilka bidrar till att göra både tiden under och efter skoltiden ännu roligare. Klara Teoretiska Gymnasium Södra har en aktiv elevkår. Vidare arbetar vi gemensamt på skolan med projekt där skilda ämnen kopplas samman. Ett sådant exempel är vårt påverkansprojekt där elever, utifrån något som engagerar dem särskilt mycket, ska fördjupa sina egna kunskaper om frågan för att därefter sprida information och försöka påverka samhället. Vi arbetar aktivt med att ge eleverna känslan av att de har makten och möjligheten att förändra både sin närmiljö och samhället i stort till det bättre.