Terminstider Klara Teoretiska Gymnasium

Höstterminen 2019
15 augusti – 20 december
Studiedagar: 23-24 september

Vårterminen 2020
7 januari – 5 juni