Lärare på jobbskuggning i Spanien

Jobbskuggning i Cordoba

Under tre dagar fick vi möjlighet att jobbskugga på ett praktiskt gymnasium i staden Cordoba som ligger i regionen Andalusien i södra Spanien. Vad är då syftet med en jobbskuggning?

Genom att auskultera lärare och delta på lektioner får vi möjlighet att utbyta erfarenheter med lärare från andra länder. Vi hade givande samtal med varandra om både undervisning och elever och fann att vi hade mycket gemensamt mellan våra länder. Vi står inför samma utmaningar med att motivera och engagera elever men jobbar på olika sätt. Vi tar med oss flera metoder från resan att testa i vår egna undervisning.

Vi vaknar upp första dagen till ett regnigt Cordoba. När klockan slår 10.00 samlas vi i hotellobbyn för att ta oss mot skolan C.E.S. Ramón y Cajal. Det är en busstur på 20 min som tar oss utanför Cordobas antika stadskärna. På skolan möts vi av Alejandra som är lärare i engelska men också skolans koordinator för Erasmus+. Det blir ingen mjukstart för oss utan vi kastas direkt in i lektioner för att se hur lärarna på skolan arbetar. Men det som fångar vår uppmärksamhet första dagen är att elever verkar ganska vana vid besök av lärare från andra länder. De hälsar glatt och sedan fortsatte de med sitt arbete. Vi frågade Alejandra om hur ofta klassen har besök av andra lärare och hon svarar att detta är ett vanligt inslag i elevernas vardag på skolan. Detta beror på att skolan är en Erasmus+ skola där de tar emot besök från andra europeiska länder men också att deras elever kan åka iväg och besöka andra skolor. Skolan har också, som en del av detta, skapat en “Departamento Europea”. Det innebär att det finns en lärare som representerar varje program. Detta arbete har fokus på de globala målen för att skolan vill forma elever som kan möta en globaliserad arbetsmarknad. Elever med en erfarenhet som ett globaliserat Europa behöver.

Efter första dagen tar vi bussen tillbaka in till stan. Vi tar en promenad i Cordobas historiska stadsdelar där den stora moskén, Mezquita, som idag är en kristen kyrka påminner oss turister och invånare om minnen från den moriska tiden. Vi avrundar dagen med en spansk tapasmiddag och samlar våra tankar inför nästa dag där nya lärorika erfarenheter väntar.

Tips till dig som ska åka på jobbskuggning

  1. Att åka jobbskuggning innebär intensiva dagar så vårt råd är att besöka en skola, högst två om du vill jämföra dem med varandra. Genom att begränsa sig till få skolor kan man lättare bygga relationer med lärare och elever, samt fokusera på sitt jobbskuggningsmål.
  2. Var tydlig med dina förväntningar på resan när du kommunicerar med partnerorganisationen (de som anordnar resan). Fundera på vilken typ av skola ni vill besöka och vad ni vill göra för aktiviteter (besöka lektioner, prata med lärare, intervjua elever osv.)
  3. Ha ett öppet sinne. Man möter andra kulturer och rutiner i skolan du besöker som man måste ta hänsyn till.
En kyrka i Cordoba, Spanien.

Den andra dagen visar Cordoba sig från sin bästa sida. Efter en första dag med många intryck och funderingar kring hur det spanska skolsystemet faktiskt fungerar så träffar vi som tur är en lärare i datakunskap, Cayetano, som engagerat förklarar det spanska skolsystemet för oss. Cayetano förklarar att efter grundskolan går vissa elever vidare till teoretiska, högskoleförberedande program, medan andra istället väljer en praktisk utbildning, formación profesional, som erbjuds på C.E.S. Ramón y Cajal. Här finns även de elever som inte har gått ut grundskolan med godkända betyg. De får möjligheten att läsa på grundläggande nivå, formación profesional basica, i ett år innan de kan fortsätta på nästa nivå: grado media. Efter detta har man en motsvarande praktisk gymnasieutbildning och kan gå ut i arbetslivet. Men det finns även en tredje nivå, grado superior, som i sin tur ger behörighet till högskolan. Vi slås av att det finns många olika vägar att gå för de elever som har hamnat efter eller inte klarat av grundskolan och att ingen lämnas utanför. Vi möter många äldre vuxna elever som har återvänt till skolan för att gå klart sin utbildning vilket visar att man inte behöver gå den spikraka vägen genom skolan. Kanske behöver vi i Sverige fler möjligheter och vägar att gå genom skolsystemet?

På de tidigare lektioner som vi hade besökt fokuserade lärarna på mer lekfulla arbetssätt, som t.ex. digitala quiz och kreativt skapande. Detta väcker vår uppmärksamhet eftersom läraren inte behöver motivera eleverna i lika hög grad att jobba med uppgiften. Eleverna arbetar självgående och frågar om hjälp när de behöver. Den tredje och sista jobbskuggningsdagen börjar vi dagen med att följa Alejandra till en lektion i engelsk grammatik. Denna lektion ger oss en annan insikt om hur eleverna kan reagera när lektionerna är inte lika kreativa och lekfulla. Eleverna känns mindre motiverade att arbeta när de behöver sitta en och en och arbeta med en övningsbok.
Alejandra behöver lägga ner mer tid för att få eleverna att jobba med uppgiften. Vi frågar Alejandra varför hon tror att eleverna är mer motvilliga att arbeta. Hennes svar är att detta arbetssätt påminner eleverna om deras tid på högstadiet som präglas av en känsla av misslyckande. Det mer traditionella arbetssättet gör att eleverna inte blir lika engagerade i lektionens innehåll.

Efter lektionen får vi möjlighet att samtala med Alejandra om just detta och om våra intryck efter tre jobbskuggningsdagar på C.E.S. Ramón y Cajal. En av de saker som vi är imponerade över är hur lärarna skapar motivation genom sitt kreativa arbetssätt. Därför frågar vi Alejandra vad nyckeln är till att skapa motivation hos eleverna.

“En stor faktor för att skapa motivation hos eleverna är att låta dem arbeta med saker som har en nära anknytning till verkligheten och som väcker kreativiteten hos dem. Om det blir meningsfullt för eleverna så ökar deras motivation och då lär de sig mer” sade Alejandra.

Det vi tar med oss från resan är man kan använda elever som resurs för att skapa motivation och att våra elever är mer lika än vad man tror. I och med det blir jobbskuggningen värdefull eftersom vi känner igen oss i de spanska lärarnas arbete och utmaningar. Vi tar med deras arbetssätt med lekfulla lektioner och gemensam kraftsamling i kollegiet för att forma elever som är förberedda för en globaliserad framtid.

/Vanessa-lärare i engelska och spanska, Johanna-lärare i samhällskunskap och religion och Johan-lärare i teknik, programmering och matematik.

Nyheter

Se alla nyheter