Elever under FN-rollspel

Hållbarhet genom FN-rollspel

Under vårterminen har eleverna på samhälls-och ekonomiprogrammet agerat FN-delegater och diskuterat en av nutidens viktigaste frågor –klimatförändringarna.

Eleverna har genomfört ett klimatrollspel i syfte att lära sig mer om miljöfrågor men också erhålla en ökad förståelse för hur klimatfrågan är nära sammanknuten med frågor om ekonomisk och social utveckling, säkerhetspolitik, mänskliga rättigheter och social rättvisa. Världen blir alltmer globaliserad och därför är det viktigt att förstå hur de olika delarna påverkar varandra.

Hur går ett klimatrollspel till?
Ett klimatrollspel föregås av viktiga förberedelser. Eleverna blir till en början tilldelade ett land som de ska företräda. De ska gå in i rollen och föra fram åsikter från deras tilldelade land. Detta gör att elevernas egna åsikter och tankar kan sättas åt sidan och istället lämna plats för de olika ländernas åsikter. De behöver även vara förberedda på var landet står i klimatfrågan, vilka lösningar landet föredrar och vem som ska finansiera klimatanpassningarna.

När dagen för själva rollspelet är kommen och eleverna klätt upp sig i kläder som en FN-delegat skulle bära är det dags att gå in i rollen och börja debattera. Då debatteras det klimatanpassningen, vem som ska finansiera och hur detta ska det gå till.

Men varför lära sig genom rollspel?
När eleverna genomför rollspelet går eleverna in i en roll där de inte företräder sina egna åsikter. De företräder istället ett slumpmässigt lands åsikter. Detta gör elever lär sig att kommunicera på ett nytt sätt både muntligt och skriftligt. De tydliga reglerna och noga förberedelserna gör att klivet att våga ta plats blir enklare.

Men rollspelet bidrar även till att eleverna ser klimatfrågan och andra politiska frågors komplexiteter, inte bra ur sitt egna perspektiv utan även ur andras perspektiv. De får en större förståelse för olika ståndpunkter. Rollspelet bidrar även till verkliga erfarenheter om hur förhandlingar på den internationella nivån kan gå till och svårigheterna som kan uppstå i dessa förhandlingar.

Nyheter

Se alla nyheter