Vi ger dig möjligheter och utmaningar

För att förbereda dig på vidare studier anpassar lärarna många uppgifter i utbildningen som ska förbereda dig inför högskolan på bästa vis. Genom detta vill vi bidra till att motivera dig till att utmana sig själva och utvecklas. Vi vill att varje elev får möjlighet att uppnå till sin fulla potential genom att anpassa uppgifterna, så att en uppgift kan vara mer utmanande för de som vill.

Vi vet att utbildning bygger på samarbete och gemenskap utöver de individuella prestationerna. Därför integrerar vi grupparbete och labbar mycket i ordinarie undervisning samt tar in gästföreläsare från näringslivet och universitet.

 

 


Rektorn har ordet

Som rektor på Klara Östra vill jag göra en bra skola ännu bättre! För mig är det viktigt att vi gör det tillsammans med våra fina elever. Det är spännande att få vara en del av ungdomars driv och kreativitet.

En viktig del av din utbildning hos oss är att få testa dina kunskaper utanför skolan. Detta möjliggör vi genom att interagera med med högskolor och museum så mycket som möjligt. Du ska vara en expert på att “nätverka” när du lämnar Klara Östra.

Välkommen till oss!

Oliver Ylvenius, rektor Klara Östra