Naturvetenskap och samhälle på Stockholm Östra Naturvetenskapsprogrammet

Elever i vita rockar använder ett mikroskåp

Är du nyfiken på samspelet mellan miljö, samhälle och vetenskap? Sök till naturvetenskapsprogrammet på Stockholm Östra!

Då ska du välja inriktningen Naturvetenskap och Samhälle på Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra. Här får du utveckla din nyfikenhet, problemlösningsförmåga och ditt analytiska tänkande genom de naturorienterande ämnena men också få en förståelse för hur samhället och världen fungerar.

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap och Samhälle på Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra passar dig som vill läsa naturvetenskapliga ämnen men som även intresserar dig för samhällsfrågor. På inriktningen Naturvetenskap och Samhälle kombineras fysik, kemi och matematik med studier om hur människan samspelar med miljön, samhället och tekniken. Du får också fördjupade kunskaper inom geografi och samhällsvetenskap.

Det tvärvetenskapliga perspektivet ger dig det viktigaste från både naturvetenskapen och samhällsvetenskapen, där till exempel genteknik och den globala uppvärmningen är exempel på frågor som är viktiga ur båda dessa synvinklar. Efter studenten har du en gedigen utbildning i bagaget med bred behörighet för att söka vidare till högre studier och nå ditt mål.

Kort info

 • Program: Naturvetenskapsprogrammet
 • Inriktning: Naturvetenskap och Samhälle
 • Programkod: NANAS

Framtida yrken

 • Läkare, biolog, tandläkare eller veterinär

Söka till Klara Teoretiska Gymnasium

Här berättar vi vad du behöver tänka på under gymnasievalet och hur du gör för att söka till KLARA Stockholm Östra.

Grafiskt element
 • "Inriktningen natur och samhälle öppnar upp för en förståelse om hur världen fungerar. Man lär sig att applicera teorier i praktiken i flera olika ämnen."

  Aya, elev på Naturvetenskapsprogrammet

  Personporträtt

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1c 100
  • Matematik 2c 100
  • Matematik 3c 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Biologi 1 100
  • Fysik 1 150
  • Kemi 1 100
  • Moderna språk 100
  • Geografi 1 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Naturvetenskapligt ämne 100
  • Miljö och energikunskap 100
  • Internationella relationer 100
  • Naturvetenskaplig specialisering 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 1 100
  • Individuellt val 2 100

Var detta inte något för dig?

Då kanske du är mer intresserad av något av våra andra program!

Skog med höga träd