Elever i ett klassrum

Besök från Mentor Sverige

Mentor Sverige är en ideell organisation som jobbar med att få unga att växa, bli starka och tro på sig själva med hjälp av mentorskap.

Under oktober månad hade vi på KLARA Stockholm Östra besök från Mentor Sverige. Vi fick besök av nio coacher från SEB. Eleverna fick möta positiva förebilder från näringslivet och diskutera inre och yttre motivation för att öka studiemotivationen och självkännedom.

Vill du höra mer om vårt besök? Klicka på knappen nedan för att läsa hela artikeln på Mentor Sverige.

Nyheter

Se alla nyheter