Information om mentorskap

Mentor Sandra Lora är sjukskriven november ut och under den tiden är följande personer, se kontaktuppgifter nedan, vikarierande:

EK18B    Caroline Oxhammar Veizaga: caroline.veizaga@klaragymnasium.se

EK19B   Annika Gustafsson: Annika.Gustafsson@klaragymnasium.se

EK19A samt NA19    Alexander Kesenci: Alexander.Kesenci@klaragymnasium.se

EK20B     Jakob Hammarlund: jakob.hammarlund@klaragymnasium.se

Dessa kommer att ta kontakt med elever för att boka mentorssamtal och vårdnadshavare på telefon för att ge information om elevens resultat.