Information om mentorskap

EK20A, EK18A, SA20A, SA20B, SA18 och SA19

Michel Richette: michel.richette@klaragymnasium.se

EK18B    Caroline Oxhammar Veizaga: caroline.veizaga@klaragymnasium.se

EK19B   Annika Gustafsson: Annika.Gustafsson@klaragymnasium.se

EK19A samt NA19 Eve Thamijmo eve.thamijmo@klaragymnasium.se

EK20B     Jakob Hammarlund: jakob.hammarlund@klaragymnasium.se

NA20 Oguzhan Caglayan: oguzhan.caglayan@klaragymnasium.se

NA18 Stefan Elisson: stefan.elisson@klaragymnasium.se

Dessa kommer att ta kontakt med elever för att boka mentorssamtal och vårdnadshavare på telefon för att ge information om elevens resultat.