Elever umgås i skolans gemensamma lokaler

Elever på KLARA Östra träffar Nadim Ghazale

Nadim Ghazale är polisen i Borås som flydde från Libanon till Sverige som sjuåring. Klara Teoretiska Stockholm Östra bjöd in honom för att prata om drivkrafter, ansvar och om hur eleverna kan påverka både sin egen och andras framtid genom sina val och handlingar.

– I er ålder upplevde jag själv en djup orättvisa som skapade både frustration och ilska. Jag kände att jag alltid fick kämpa lite hårdare än alla andra. Idag vet jag att detta kan användas som en drivkraft, säger Nadim när han inleder sin föreläsning.

Eleverna som bänkat sig framför Nadim är förväntansfulla. Under pandemin har externa föreläsare inte varit en del av deras vardag, men nu är det dags. Rektorn Oliver Ylvenius har tipsat dem om att lyssna på Nadins sommarprat i radio eller se intervjun med honom i Min sanning på SVT.

Chans till vidare studier förenar eleverna
Trots att KLARA Östra ligger på Gärdet på Östermalm har majoriteten av eleverna, precis som Nadim Ghazale, utländsk bakgrund och flera pendlar till skolan från Stockholms utsatta förorter. Det som förenar skolans elever är en ambition att skaffa sig en gymnasieutbildning som ger behörighet till vidare studier, genom ekonomi, natur- eller samhällsprogrammet.

Nadim berättar att alla har ett ansvar för sin egen framtid, oavsett var man kommer ifrån.

– Er bakgrund är vad den är. Livet är tufft och för vissa är det lite tuffare, vi måste alla simma men vissa måste simma lite snabbare. Var inget offer utan kämpa lite mer. Handlingar spelar roll och ni besitter alla makt att värdera ert eget handlande. Språket är viktigt och sättet ni pratar om och med varandra spelar roll.

Som polis i Borås arbetar Nadim brottsförebyggande. Genom att identifiera riskfaktorer för brott bland unga, exempelvis drogmissbruk i hemmet, trångboddhet, avsaknad av förebilder i samhället och annan etnisk bakgrund, kan man försöka sätta in skyddsfaktorer. En skyddsfaktor kan vara en person som har en positiv inverkan i någons liv.

– Alla kan vara någon annans skyddsfaktor, en “krattare” som försöker ta bort riskfaktorer i form av ogräs. Det kan vara en rektor, lärare, fotbollstränare eller annan vuxen förebild. Tänk efter vilka personer ni har i er omgivning, och välj att lyssna på dem som vill er väl. Ni kan också vara en skyddsfaktor för någon annan i er omgivning.

Läs hela artikeln här.

Nyheter

Se alla nyheter