×
 

Hoppa till innehållet
Jordglob där man ser Europa och en bit av Ryssland

Globalt fokus

Din gymnasietid färgas av din omvärld, det är både spännande och utmanande tider. Det händer mycket i världen nu och vårt samhälle blir mer internationaliserat för varje dag som går. För att ge dig de bästa förutsättningarna för framtiden har vi på KLARA ett globalt perspektiv och knyter FN:s globala mål direkt till undervisningen.

Gränslösa möjligheter med globalt perspektiv

På KLARA vill vi att du tillsammans med oss skall göra skillnad. Du får engagera dig i olika internationella projekt som hjälper dig se saker ur andra människors perspektiv.

Internationella resor
Flera av våra elever får någon gång under sin studietid möjligheten att åka utomlands på en studieresa. Via Erasmus+ Hållbar Utveckling jobbskuggning utomlands har skolan bl.a. läsår 22/23 haft elever på studieresa till Cordoba, Spanien där de har samarbetat och bytt erfarenhet med elever på skolan Colegio Alauda.

Projekt Globala mål
Undervisande lärare tillämpar tillsammans med eleverna olika projekt som är kopplat till FNs globala mål. Arbetet görs genom grupparbete där skolarbetet belyser olika mål och eleverna får reflektera vad som kan bli lösningar för en hållbar framtid. Skolan erbjuder dig som elev att söka KLARAs Globala perspektiv stipendium och KLARAs stipendium för Hållbar utveckling, som båda är kopplat till något av FNs globala mål för hållbar utveckling.

Elever umgås i skolans gemensamma lokaler

FN-rollspel

Vår utbildning genomsyras av de globala målen – vi vill att du ska ut i världen och göra skillnad när du avslutat din utbildning. Under årskurs två kommer du, tillsammans med andra elever på KLARA, att få delta i ett FN-rollspel där dina globala perspektiv utmanas.

Våra gymnasieprogram

På Klara Teoretiska Gymnasium erbjuder vi teoretiska gymnasieprogram som ger dig bästa förberedelsen för universitet och högskola.