Samhällsvetenskaps­programmet på Klara Gymnasium i Stockholm

Vill du veta hur vårt samhälle är konstruerat och hur det styrs? Lockar tanken på att plugga vidare till socionom, statsvetare eller journalist? Vår gymnasieskola ligger i Vasastan i Stockholm.

Elever studerar med sina datorer

Om Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig full behörighet till universitet och högskola, samtidigt får du en förståelse för individens möjligheter att kunna påverka både sitt liv och sin omvärld mot en hållbar framtid. Efter studenten har du en bred behörighet till högskolor och universitet.

Bred utbildning med fokus på samhällsfunktioner
Programmet innefattar kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen, individens relation till samhället och människors livsvillkor över tid och rum. Demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö är exempel på frågor som behandlas, liksom makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Källkritik och frågeställningar
Du kommer att utveckla ditt vetenskapliga och kritiska förhållningssätt genom att söka, gallra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet. Du får även möjlighet att utreda frågeställningar och diskutera lösningar på samhällsvetenskapliga problem.

Lärare hjälper elever med en uppgift

Våra inriktningar

På KLARAs Samhällsvetenskapliga program kan du välja inriktningarna samhällsvetenskap eller beteendevetenskap.

 • Beteendevetenskap

  Är du intresserad av hur människor fungerar och hur vårt samhälle är uppbyggt?

  • Program
   • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Inriktning
   • Beteendevetenskap
  Elever i ett klassrum
 • Samhällsvetenskap

  Vill du veta hur vårt samhälle är konstruerat och hur det styrs?

  • Program
   • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Inriktning
   • Samhällsvetenskap
  Lärare undervisar framme vid tavlan i ett klassrum.

Vanliga frågor om Samhällsvetenskapsprogrammet

 • På Klara Stockholm Norra kan du för läsåret 24/25 välja bland följande kurser: engelska 7, matematik 5, matematik 3b, naturkunskap 2, historia 2a, idrott och hälsa 2, funktionell träning (idrott och hälsa spec), Praktisk filosofi (HUMHUMS02), sociologi, kriminologi (HUMHUMS0), programmering 1 och UF (ungt företagande).

 • Gymnasiekoll.se räknar du enkelt ut ditt meritvärde.

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoäng är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska och Matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För Samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

 • Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap hade år 2023 en medianpoäng på 287,5 och en antagningsgräns 272,5 poäng. Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap hade år 2023 en medianpoäng på 260 och en antagningsgräns 247,5 poäng. Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • "Det bästa med Samhällsprogrammet är att man får en större uppfattning om vårt samhälle."

  Jesper, elev på Samhällsvetenskapsprogrammet

  Personporträtt
Grafiskt element

Var detta inte något för dig?

Då kanske du är mer intresserad av något av våra andra program!

Skog med höga träd