Hemsö vill som fastighetsägare bidra med konst i den offentliga miljön vilket skapar en trevligare och tryggare plats att vistas på, därför deltar vi i Wall Street Stockholm med flera konstverk.

Just nu under uppförande, en muralmålning på vår fastighet på Karlbergsvägen 77 – Campus Vasastan. Målningen utförs av konstnärerna Pilar och Julian, Ciclope.

Konstverk på husfasader skapar en identitet till byggnaden och platsen, något att vara stolt över! Vi hoppas att det ger glädje till såväl våra hyresgäster och alla elever som ska gå på skolorna här från och med i höst, såväl som alla människor som vistas och passerar förbi här.

Konst pryder campus vasastan

Bevisat är att konst på husväggar har många positiva effekter, det bidrar till en tryggare plats och skapar välmående för alla som vistas i området.

Källa: Hemsö