Rektorn har ordet

Det bästa med att vara rektor är att arbeta för och med människor, skapa möjligheter för andra och se människor växa. Jag har jobbat som rektor i 10 år. Innan dess var jag biträdande rektor och dessförinnan arbetslagsledare och undervisade i ämnena samhällskunskap och idrott.

Jag vill driva en skola i samtiden och se vilka utmaningar och behov vi har både i Sverige och globalt.  Vår skola är FN – certifierad och globalt engagemang präglar alla våra program. Vi samarbetar även med universitet och företag.

Skolans värdegrund och vision viktiga för mig. De värderingar och den syn på din tid i skolan samstämmer väl mellan Klara och vad jag vill med mitt uppdrag som rektor. Vi har högt fokus på studierna och arbetar nära dig som elev för att ge dig det stöd du behöver.

Våra elever kommer från många olika områden i Stockholm vilket skapar en fin dynamik. Samspelet på lektioner är betydelsefullt men det är utanför klassrummet relationer byggs. Vi ska möta dig som elev, se dig för den du är och se dig  i olika situationer i skolans miljö. Vi kombinerar kvalitativ utbildning med en trygg och familjär stämning.

Karianne Stensrud

Rektor Klara Gymnasiet Sollentuna