klara_logo

Välkommen till oss!

Vi är en skola för dig som vill vidare på högskola eller universitet. Men är du osäker på vad du vill? En utbildning kommer du alltid kunna ha i ryggen så därför vill vi skapa en bra plattform som ger möjligheter till val senare i livet. Vår ambition är att göra din skoltid meningsfull både utefter vad du vill och strävar efter, men också skapa en utbildning som är nära den tid vi lever i ett globalt sammanhang.


Rektorn har ordet

Det bästa med att vara rektor är att arbeta för och med människor, skapa möjligheter för andra och se människor växa. Jag har jobbat som rektor i 10 år. Innan dess var jag biträdande rektor och dessförinnan arbetslagsledare och undervisade i ämnena samhällskunskap och idrott.

Jag vill driva en skola i samtiden och se vilka utmaningar och behov vi har både i Sverige och globalt.  Vår skola är FN – certifierad och globalt engagemang präglar alla våra program. Vi samarbetar även med universitet och företag.

Skolans värdegrund och vision viktiga för mig. De värderingar och den syn på din tid i skolan samstämmer väl mellan Klara och vad jag vill med mitt uppdrag som rektor. Vi har högt fokus på studierna och arbetar nära dig som elev för att ge dig det stöd du behöver.

Våra elever kommer från många olika områden i Stockholm vilket skapar en fin dynamik. Samspelet på lektioner är betydelsefullt men det är utanför klassrummet relationer byggs. Vi ska möta dig som elev, se dig för den du är och se dig  i olika situationer i skolans miljö. Vi kombinerar kvalitativ utbildning med en trygg och familjär stämning.

Karianne Stensrud

Rektor Klara Teoretiska Gymnasiet Sollentuna