Klara Teoretiska Gymnasium

Välkommen till oss!

På KLARA Sollentuna arbetar vi i nära relation till dig som elev för att kunna stötta dig på bästa sätt i din strävan att nå dina mål. Vi är en liten skola där alla känner alla. Studiero och trivsel är viktigt för oss tillsammans med god sammanhållning mellan er elever och mellan elever och personal – vi vill att du ska kunna nå din fulla potential hos oss.

Kunskap och utveckling sker delvis i klassrummet, men vi tror att du även behöver inblick i den omvärld vi lever i för att få ett hållbart lärande – ett lärande som ger dig mycket goda förutsättningar för steget efter gymnasiet. Vi är en FN-certifierad skola där FN:s globala mål vävs in i undervisningen, allt för att du ska få insikt i och perspektiv på det du lär dig i skolan.

Vi arbetar med internationellt lärande genom bland annat ERASMUS+ projekt där elever och lärare möts och byter erfarenheter med studenter och kollegor i andra länder. Exempelvis har elever gjort delar av sitt gymnasiearbete genom utbyte med Italien, Spanien och Kenya.

Lärande sker i många sammanhang, vi använder därför våra kontakter med både universitet och näringsliv. Vi använder även naturen runt om oss och genomför olika studiebesök för att varva teori, praktik och upplevelser i undervisningen.


Rektorn har ordet

Välkommen till KLARA teoretiska gymnasium, den lilla skolan med det stora hjärtat. Vi är skolan för dig som drömmer om vidare studier på universitet och en karriär i Sverige eller utomlands men som vill studera på en mindre skola. Som rektor kommer jag tillsammans med personalen att arbeta för att du ska få bästa möjliga utbildning så att du kan nå dina framtidsmål. KLARAs profil med hållbarhet och internationella sociala projekt gör att du förbereds för dina framtida studier och ger dig kunskaper och en medvetenhet för hur du i framtiden med engagemang ska kunna arbeta för att leva hållbart och bidra till att göra världen lite bättre.

Satu Harnesk

Rektor