Naturvetenskap och Samhälle i Sollentuna Naturvetenskapsprogrammet

Två elever från naturprogrammet tittar in i ett teleskop.

Är du nyfiken på samspelet mellan miljö, samhälle och vetenskap? Sök till Naturvetenskapsprogrammet i Sollentuna!

På Klara Teoretiska gymnasiet Sollentuna får du utveckla din nyfikenhet, problemlösningsförmåga och ditt analytiska tänkande genom de naturorienterande ämnena men också få en förståelse för hur samhället och världen fungerar.

Naturvetenskapsprogrammet med inrikting Naturvetenskap och samhälle på Klara Teoretiska Gymnasium Sollentuna passar dig som vill läsa naturvetenskapliga ämnen men som även intresserar dig för samhällsfrågor. Naturvetenskap och samhälle kombinerar fysik, kemi och matematik med studier om hur människan samspelar med miljön, samhället och tekniken. Du får också fördjupade kunskaper inom geografi och samhällsvetenskap.

Det tvärvetenskapliga perspektivet ger dig det viktigaste från både naturvetenskapen och samhällsvetenskapen, där till exempel genteknik och den globala uppvärmningen är exempel på frågor som är viktiga ur båda dessa synvinklar. Efter studenten har du en gedigen utbildning i bagaget med bred behörighet för att söka vidare till högre studier och nå ditt mål.

Kort info

 • Program: Naturvetenskapsprogrammet
 • Inriktning: Naturvetenskap och Samhälle
 • Programkod: NANAS

Framtida yrken

 • Läkare, biolog, tandläkare eller veterinär

Söka till Klara Teoretiska Gymnasium

Här berättar vi vad du behöver tänka på under gymnasievalet och hur du gör för att söka till KLARA Sollentuna.

Grafiskt element
 • "Inriktningen natur och samhälle öppnar upp för en förståelse om hur världen fungerar. Man lär sig att applicera teorier i praktiken i flera olika ämnen."

  Aya, elev på Naturvetenskapsprogrammet

  Porträttbild på elev.

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1c 100
  • Matematik 2c 100
  • Matematik 3c 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Biologi 1 100
  • Fysik 1 150
  • Kemi 1 100
  • Moderna språk 100
  • Geografi 1 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Naturvetenskapligt ämne 100
  • Bioteknik 100
  • Historia 2 100
  • Naturvetenskaplig specialisering 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 1 100
  • Individuellt val 2 100

Var detta inte något för dig?

Då kanske du är mer intresserad av något av våra andra program!

Granskog.