Naturvetenskaps­programmet på Klara Gymnasium i Sollentuna

Är du nyfiken och vill vara med och hitta nya lösningar för en bättre framtid? Ser du en framtid som läkare, veterinär, biolog eller kanske forskare? Då är Naturvetenskapsprogrammet på Klara Teoretiska Gymnasiet Sollentuna något för dig.

Två elever med vita rockar och glasögon från naturprogrammet.

Om Naturvetenskaps­programmet

Naturvetenskapsprogrammet på Klara Teoretiska Gymnasiet Sollentuna är ett brett universitetsförberedande program med fokus på naturvetenskap och matematik. Här får du utveckla din nyfikenhet, problemlösningsförmåga och ditt analytiska tänkande. Genom det senaste inom vetenskap får du vara med och hitta lösningar för en bättre framtid.

Naturvetenskapens teori och forskning
Du kommer att få lära dig om naturvetenskapens idéer och teorier och även ta del av aktuell forskning inom området. Du får också kunskap om naturvetenskapens roll i samhället och dess påverkan på hållbar utveckling, vilket du dessutom kommer att få föra etiska diskussioner om under en del lektioner.

Experiment, laborationer och fältstudier
För att kunna bedöma hur väl ett påstående har en vetenskaplig grund, kommer du att få öva på att tänka kritiskt och värdera olika typer av källor. Praktisk erfarenhet är viktig för att förstå naturvetenskap, och därför kommer experiment, laborationer och fältstudier att vara centrala inslag på Naturvetenskapsprogrammet.

Elever från naturvetenskapsprogrammet med vita rockar.

Våra inriktningar

På Klara Teoretiska Gymnasiet Sollentunas Naturvetenskapliga program kan du välja inriktningarna naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle.

 • Naturvetenskap

  Är du nyfiken och vill vara med och hitta nya lösningar för en bättre framtid?

  • Program
   • Naturvetenskapsprogrammet
  • Inriktning
   • Naturvetenskap
  En grupp elever från naturprogrammet i vita rockar.
 • Naturvetenskap och Samhälle

  Är du nyfiken på samspelet mellan miljö, samhälle och vetenskap?

  • Program
   • Naturvetenskapsprogrammet
  • Inriktning
   • Naturvetenskap & Samhälle
  Två elever tittar i ett teleskop under en naturlektion.

Vanliga frågor om Naturvetenskapsprogrammet

 • Gymnasiekoll.se räknar du enkelt ut ditt meritvärde.

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoäng är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska och Matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För Naturvetenskapsprogrammet ska 3 av de 9 övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

 • Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap hade år 2022 en medianpoäng på 242.5. Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap och Samhälle hade år 2022 en medianpoäng på 205. Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • "Det bästa med Naturprogrammet är att det ger stora möjligheter efter gymnasiet. Det är ett väldigt brett program och man får lära sig mycket olika saker."

  Majken, elev på Naturvetenskapsprogrammet

  Porträttbild på elev.
Grafiskt element

Var detta inte något för dig?

Då kanske du är mer intresserad av något av våra andra program!

Granskog.