En grupp elever sitter tillsammans i en trappa.

Jag har fått mitt antagningsbesked till gymnasiet, vad gör jag nu?

Den 4 juli är slutantagningen klar och du kan då logga in i Indra och se resultatet.

Här nedan kan du läsa vad gymnasieantagningen skriver om hur du tackar ja till din plats eller hur du gör för att vara reserv till en annan plats. OBS! Senaste dag att svara är 18 juli. Du gör dina val i Indra, här finns en länk.

Svara på ditt antagningsbesked vid slutantagningen

Här beskriver vi hur du svarar på ditt antagningsbesked. När du loggar in på ansökningswebben kan du se ditt antagningsbesked. I menyn högst upp till höger klickar du på ”Mitt gymnasieval”. Du kommer då till din ansökan. Därefter klickar du på ”Svara på ditt antagningsbesked”. Då ser du var du har blivit antagen.

Tänk på! När du har blivit antagen till ett val stryks alla val som ligger under och är inte längre aktuella i din ansökan. Om du avstår (tackar nej) till den plats som du blivit antagen till riskerar du att bli utan gymnasieplats.

Om du har kommit in på ditt förstahandsval finns två alternativ:

 • Du vill ha din plats: ​Du har blivit antagen till ditt förstahandsval och vill ha platsen. Eftersom du är antagen på ditt förstahandsval har alla andra val i din ansökan strukits. Du behöver inte göra någonting om du är nöjd. Du kan tacka ja, men om du inte svarar behåller du ändå din plats.
 • Du vill inte ha din plats: Du har blivit antagen på ditt förstahandsval men vill inte ha platsen. Eftersom du är antagen på ditt förstahandsval har alla andra val i din ansökan strukits. Dessa återaktiveras inte om du tackar nej till den plats du fått. Om du tackar nej till det val som du blivit antagen till (avstår platsen) riskerar du att bli utan gymnasieplats. OBS! Det är viktigt att du aldrig avstår ett val utan att först kontakta din studie- och yrkesvägledare eller oss på Gymnasieantagningen.

Om du har kommit in på ett lägre val finns fyra alternativ:

 • Du vill ha din plats och vill stå kvar som reserv till alla högre val:
  Du har blivit antagen på ett lägre val och vill ha platsen, men du vill helst ha en plats på de högre val som du är behörig till. Då ska du välja svaret ”Tacka ja till din plats” och ”Stå kvar som reserv” på alla val som du står som reserv till. Om du vid reservantagningen blir antagen på ett högre val så stryks ditt tidigare antagna val. Om du inte svarar alls på ditt besked så är det så här vi kommer att tolka ditt svar.
 • Du vill ha platsen och är inte intresserad av andra val:
  Du har blivit antagen på ett lägre val och är nöjd med platsen du har fått. Du är inte längre intresserad av att få en plats på ett högre val. Om du vill avstå en eller alla reservplatser måste du gå in på ansökningswebben och välja att du vill ”avstå” de val som står över det du har blivit antagen till. Du får då upp en ny ruta där du kan välja att stå kvar – alltså tacka ja, eller avstå platsen – alltså tacka nej. I din ansökan ser du var du är reserv och i den orange boxen ser du vilken reservplats du har.
 • Du vill stå kvar som reserv på vissa, men inte alla, val som ligger ovanför den utbildning du kommit in på:
  Om du vill avstå en reservplats måste du gå in på ansökningswebben och välja att du vill avstå val som står över det du har blivit antagen till. I din ansökan ser du var du är reserv och i den orange boxen ser du vilken reservplats du har. Klicka på ”Stå kvar” för att ha kvar din plats som reserv. Du får upp en ny ruta där du kan välja att stå kvar – alltså tacka ja, eller avstå platsen – alltså tacka nej.
 • Du har kommit in som reserv på en utbildning men vill inte ha platsen:
  När du har blivit antagen på ett val stryks alla val som ligger under. Dessa återaktiveras inte om du tackar nej till den plats du fått. Om du avstår den plats som du blivit antagen till riskerar du att bli helt utan gymnasieplats.

Den enda gång du ska avstå ett antaget val är om du:
- blivit antagen till gymnasiet i ett annat län och inte vill gå på gymnasiet i Stockholms län eller Håbo kommun eller
- om du inte vill gå på gymnasiet alls.

Här kan du se en film om hur du svarar på ditt antagningsbesked.

Är du det minsta osäker på hur du ska göra? Här kan du kontakta gymnasieantagningen via mail på gymnasieantagningen@storsthlm.se.

Tänk på:

 • Du kan bara bli antagen till en utbildning. Du kan alltså inte komma in på flera utbildningar samtidigt.
 • Om du blir antagen till en utbildning i ansökan kommer alla val under att strykas. Vid reservantagningarna prövas du till utbildningar som du står som reserv till. 
 • Om du inte svarar på ditt antagningsbesked ses det som att du tackar ja till din antagna plats men att du vill stå kvar som reserv till högre rankade val. 

Reservantagning

När slutantagningen är klar får de som inte har blivit antagna till sitt första val möjlighet att tacka ja eller nej till sin plats. De får också välja om de vill stå kvar som reserver till högre val eller inte.

En reserv är en behörig sökande som inte har blivit antagen till en utbildning, eftersom andra sökande gått före i urvalet och fyllt alla platser på utbildningen. Platser kan dock bli lediga om de som redan har blivit antagna tackar nej till sina platser eller blir antagna till ett högre val.

Reservantagningen sker i två omgångar. En sökandes plats i reservlistan kan också förändras mellan slutantagningen och reservantagningen. Det kan till exempel vara rättelser av betyg.

Efter den första reservantagningen får du som sökande möjlighet igen att tacka ja eller nej till din plats. Efter den första reservantagningen görs en andra omgång.

Skolorna tar över antagningen

Efter den andra reservantagningen sker antagning av reserver löpande när platser blir lediga. Först är det Gymnasieantagningen som gör det, sen tar skolorna själva över antagningen senast vid terminsstart. Under denna fas kan du bli kontaktad av skolan om en ledig plats.

Nyheter

Se alla nyheter