klara_logo

Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap både breddar och fördjupar dina kunskaper inom det samhälls – vetenskapliga området för att få verktyg att bidra till en hållbar framtid både för dig som individ och vår värld. Det kommer även ge den en fördjupad förståelse för ett hållbart samhälle genom att arbeta med frågor om demokrati, makt, kommunikation, etik, genus och miljö.

Vi erbjuder följande programfördjupningskurser:

  • Internationella relationer, 100p
  • Hållbar samhällsutveckling ur ett globalt perspektiv*, 100p
  • Engelska 7, 100p*Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Tänkbara yrken: statsvetare, psykolog, ekonom, journalist.

Om programmet

Samhällsvetenskaps­­programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet på vår skola ger dig en försmak av högskolestudier där du studerar hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. Du får träna dig i kritiskt tänkande och närma dig ämnen som demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt. Programmet ger en bra grund för vidare studier till psykolog, socionom, ekonom eller journalist.

 

”Jag har lärt mig hur de olika sidorna av ett komplext samhälle hänger ihop och blivit mer allmänbildad. Alla delar av utbildningen känns relevanta.”  JAKOB ÄRNLÖV, SASAM ÅK.3

Har du en fråga?

Vi hjälper dig

Vill du veta mer om programmet? Du hittar kontaktuppgifter till alla på skolan under kontakter, hör av dig så hjälper dig. Har du frågor om din ansökan kan du prata med oss eller med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SASAM

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktningsämnen Poäng
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Fördjupning 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500