Natur och samhälle Naturvetenskapsprogrammet

Elever från naturvetenskapsprogrammet.

Är du nyfiken på samspelet mellan miljö, samhälle och vetenskap?

Här får du utveckla din nyfikenhet, problemlösningsförmåga och ditt analytiska tänkande genom de naturorienterande ämnena men också få en förståelse för hur samhället och världen fungerar.

Den här utbildningen passar dig som vill läsa naturvetenskapliga ämnen men som även intresserar dig för samhällsfrågor. På inriktningen Natur och Samhälle kombineras fysik, kemi och matematik med studier om hur människan samspelar med miljön, samhället och tekniken. Du får också fördjupade kunskaper inom geografi och samhällsvetenskap. 

Det tvärvetenskapliga perspektivet ger dig det viktigaste från både natur - vetenskapen och samhällsvetenskapen, där till exempel genteknik och den globala uppvärmningen är exempel på frågor som är viktiga ur båda dessa synvinklar. Efter studenten har du en gedigen utbildning i bagaget med bred behörighet för att söka vidare till högre studier och nå ditt mål.

Kort info

  • Program: Naturvetenskapsprogrammet
  • Inriktning: Naturvetenskap och Samhälle
  • Programkod: NANAS

Framtida yrken

  • Läkare, biolog, tandläkare eller veterinär
  • "Inriktningen natur och samhälle öppnar upp för en förståelse om hur världen fungerar. Man lär sig att applicera teorier i praktiken i flera olika ämnen."

    Aya, elev på Naturvetenskapsprogrammet

    Porträttbild på elev.

Här finns vi

Vi erbjuder inriktningen natur och samhälle på följande orter, läs mer på respektive skolas sida.

Var detta inte något för dig?

Då kanske du är mer intresserad av något av våra andra program!

Bakgrundsbild med en granskog.