Naturvetenskap och samhälle

På inriktningen natur och samhälle kombinerar vi de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och matematik med studier av hur människan samspelar med miljön, samhället och tekniken. Du får också fördjupade kunskaper inom geografi och samhällsvetenskap. Det tvärvetenskapliga perspektivet ger dig det viktigaste från både naturvetenskapen och samhällsvetenskapen. Genteknik och den globala uppvärmningen är exempel på frågor som är viktiga ur båda perspektiven. Efter studenten har du en bred behörighet som ger dig många möjligheter när det kommer till vidare studier.

Vi erbjuder följande programfördjupningskurser:

  • Internationella relationer, 100p
  • Eng 7/Ma 4/Fy 2/Ke 2*, 100p
         *Välj en kurs
  • Hållbar samhällsutveckling ur ett globalt perspektiv*, 100p*Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Tänkbara yrken: Läkare, Biolog, Tandläkare, Veterinär

Om programmet

Naturvetenskaps­­­­programmet

Naturvetenskapsprogrammet är en bred, studieförberedande utbildning som utvecklar ditt logiska tänkande och problemlösningsförmåga. På Klara Teoretiska Gymnasium får du försmak av högskolestudier på alla våra program. Fokus ligger på matematik och naturvetenskap med mycket labbtid. Dessutom får du utveckla både din nyfikenhet och din kreativitet.

 

”Jag är intresserad av samhällsfrågor och ville inte bara läsa naturvetenskapliga ämnen. På natur och samhälle får man en bra blandning.”  – ZACHARIAS FREJD, NANAS ÅK.2

Har du en fråga?

Vi hjälper dig

Vill du veta mer om programmet? Kontakta oss, vi hjälper dig mer än gärna. Har du frågor om din ansökan kan du prata med oss eller med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

NANAS

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Inriktningsämnen Poäng
Naturvetenskapligt ämne 100
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Fördjupning 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500