Naturvetenskap: natur och samhälle

Är du nyfiken på samspelet mellan miljö, samhälle och vetenskap? Med inriktningen Naturvetenskap och samhälle får du kombinationen av både de naturorienterande ämnena samtidigt som du får en förståelse för hur samhället och världen fungerar.

Fokus på naturvetenskap, samhällskunskap och geografi
Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik samt inom samhällskunskap och geografi.
Målet är att du ska utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt som du kan använda dig av i fortsatta studier eller arbetsliv. Förhållningssättet innehåller många aspekter, men någonting vi vill lyfta fram särskilt är logiskt tänkande, resonemang, relevant språk, problemlösningsförmåga, systematiska iakttagelser och förmågan att söka och bearbeta information.

Naturvetenskap och entreprenörskap
Hos oss hör naturvetenskap och företagande ihop. Är du entreprenöriellt lagd kan du göra UF (ung företagsamhet) där du får starta och driva ditt eget företag i åk 3. För framtida studier och arbetsliv är språk mycket viktigt. Språk är ett verktyg för att analysera texter, reflektera och lära, men också för att kunna förstå din omvärld. Därför fokuserar vi också på att ge dig en bra utbildning i svenska, engelska och moderna språk.

Om programmet

Naturvetenskaps­­­­programmet

Naturvetenskapsprogrammet är en bred, studieförberedande utbildning som utvecklar ditt logiska tänkande och problemlösningsförmåga. På Klara Teoretiska Gymnasium får du försmak av högskolestudier på alla våra program. Fokus ligger på matematik och naturvetenskap med mycket labbtid. Dessutom får du utveckla både din nyfikenhet och din kreativitet.

 

”Jag är intresserad av samhällsfrågor och ville inte bara läsa naturvetenskapliga ämnen. På natur och samhälle får man en bra blandning.”  – ZACHARIAS FREJD, NANAS ÅK.2

Har du en fråga?

Vi hjälper dig

Vill du veta mer om programmet? Kontakta oss, vi hjälper dig mer än gärna. Har du frågor om din ansökan kan du prata med oss eller med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

NANAS

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Inriktningsämnen Poäng
Naturvetenskapligt ämne 100
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Fördjupning 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500