Medier, information och kommunikation

Medierna har idag större betydelse än någonsin i samhället genom det behov som finns av att kommunicera, sprida information, påverka och underhålla. Samhällsprogrammet med mediainriktning passar dig som vill ha ett skapande och kreativt yrke, utan att göra avkall på den bredd av valmöjligheter till vidare studier som det samhällsvetenskapliga programmet ger.

Inriktningen Medier, information och kommunikation ger kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen studerar du journalistik, information och reklam och provar praktiskt textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Du får utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ger dig möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.

Journalistik, reklam och samhällsinformation

Det här är inriktningen för dig som vill lära dig hur samhället fungerar. Du lär dig att skriva och kommunicera genom bilder på webb, i tidningar och rörliga TV-inslag. Du studerar journalistik, reklam och information.

I reklamblocket får du träna ditt kreativa bildseende och din språkliga förmåga att förmedla slagkraftiga budskap genom reklamfilm eller annons. Viktigt är att lära sig analysera bilder kritiskt och förstå hur reklambilder, nyheter och sociala media påverkar individ och samhälle. Två kurser i psykologi ger dig insikt om vad som styr individers och gruppers beteenden.

I medieyrken bör du ha goda kunskaper om politik, kultur, livsstilar och ekonomi. Här lär du dig att söka information och göra fördjupad research inom olika ämnen. Du kommer väl förberedd till fortsatta högskolestudier.

Det sista året genomför du ditt gymnasiearbete samt en större medieproduktion. Du lär dig att ”pitcha”; att presentera dig själv och dina idéer på ett förtroendeingivande sätt.

Om programmet

Samhällsvetenskaps­­programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet på vår skola ger dig en försmak av högskolestudier där du studerar hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. Du får träna dig i kritiskt tänkande och närma dig ämnen som demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt. Programmet ger en bra grund för vidare studier till psykolog, socionom, ekonom eller journalist.

Har du en fråga?

Vi hjälper dig

Vill du veta mer om vårt programmet? Du hittar kontaktuppgifter till alla på skolan under kontakter, hör av dig så hjälper dig. Har du frågor om din ansökan kan du prata med oss eller med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SAMED

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktningsämnen Poäng
Journalistik, reklam och information 1 100
Medieproduktion 1 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Psykologi 2a 50
Fördjupning 400
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500