Beteendevetenskap

Det Samhällsvetenskapliga programmet med Beteendevetenskaplig inriktning passar dig som har ett intresse för mänskligt beteende; hur människan fungerar som individ och i grupp, samt hur vi samspelar på lokal och global nivå. Dessutom läser du kurser som berör kommunikation, mänskliga miljöer, ledarskap och psykologi. Programmet förbereder dig för ett brett utbud av yrken där man arbetar med människor, exempelvis psykolog, socionom, personalvetare, advokat och polis. På beteendevetenskaplig inriktning står också din personliga utveckling i fokus. Du lär dig om människors beteende och om samspelet mellan våra tankar, känslor och handlingar. Under dina tre studieår kopplas teori ihop med praktisk erfarenhet i form av workshops, fältstudier och projektarbeten.

Vi läser psykologi, sociologi och kommunikation, där vi fokuserar på hur vi utvecklas som individer och integrerar i grupp. Du tar studenten med en ökad förståelse för dig själv såväl som för andra. Under dina tre år på Klara Teoretiska Gymnasium får du kunskaper som gör dig redo för högskola och universitet.

Människan i centrum

Det första året står du själv i centrum: Psykologins stora skolor får belysa hur vi människor beter oss, känner och tänker. Vi arbetar med mänskliga rättigheter och diskuterar hur du som person är en del av samhället.

Hur vi samspelar med varandra

Det andra året fokuserar vi på gruppen: Vi läser psykologi och sociologi där vi studerar samspel mellan kön, åldrar och individer av olika samhällsbakgrund. Psykiska störningar och deras behandlingsmetoder samt personlighetspsykologi är centrala moment. Vi diskuterar hur vårt beteende och vår självbild formas av kultur, samhälle och media.

Ditt avslutande examensarbete knyts ihop genom Gymnasiearbetet och kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Vi arbetar i projektform med ämnesövergripande studier där du får fördjupa dig inom det beteendevetenskapliga ämnet. Du får även, genom praktiska övningar, öka din förståelse för såväl ditt eget som andras sätt att kommunicera.

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet på vår skola ger dig en försmak av högskolestudier där du studerar hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. Du får träna dig i kritiskt tänkande och närma dig ämnen som demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt. Programmet ger en bra grund för vidare studier till psykolog, socionom, ekonom eller journalist.

 

”Jag har alltid varit intresserad av hur människors beteende påverkar samhället, därför valde jag beteendevetenskap. Efter gymnasiet vill jag läsa till psykolog.” – ANITA BASIL, SABET ÅK.3

Har du en fråga?

Vi hjälper dig

Vill du veta mer om programmet? Du hittar kontaktuppgifter till alla på skolan under kontakter, hör av dig så hjälper dig. Har du frågor om din ansökan kan du prata med oss eller med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningskod

SABET

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktningsämnen Poäng
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Poäng
Fördjupning 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500