×
 

Hoppa till innehållet

En del av AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 870 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.

Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt får de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Du hittar mer information på AcadeMedias hemsida.

Två elever i ett klassrum tittar ned i en dator.
Grafiskt element av en rosa trappa

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete?