klara_logo

Kvalitetsrapporter på Klara Teoretiska Gymnasium

Skolornas systematiska kvalitetsarbete är viktigt för att våra elever ska utvecklas och nå målen. Därför mäter vi årligen elevernas formella studieresultat, elever och föräldrars upplevelse av skolan, de anställdas bild av arbetsplatsen samt vart våra elever tar vägen efter sina gymnasiestudier.

Vår utgångspunkt för att publicera våra kvalitetsrapporter är att transparens är en viktig del i kvalitetsarbetet och vi är därför öppna i redovisningen av våra resultat. Öppenhet är dessutom en viktig förutsättning för att vi internt ska kunna sprida goda erfarenheter mellan våra olika skolor och verksamheter. Öppenhet ger också elever och vårdnadshavare möjlighet att se vad de får om de väljer någon av våra skolor.

Huvudmannarapport – KLARA Teoretiska Gymnasium Läsåret 2019/20 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Göteborg Postgatan Läsåret 2019/20 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Göteborg Vallgatan Läsåret 2019/20 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Malmö Läsåret 2019/20 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Karlstad Läsåret 2019/20 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Linköping Läsåret 2019/20 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Sundsvall Läsåret 2019/20 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Norra Läsåret 2019/20 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Södra Läsåret 2019/20 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Västra Läsåret 2019/20 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Östra Läsåret 2019/20 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Sollentuna Läsåret 2019/20 >>

Elever i samtal på Klara Teoretiska Gymnasium i Malmö