Klara Teoretiska Gymnasium

Kvalitetsrapporter på Klara Teoretiska Gymnasium

Skolornas systematiska kvalitetsarbete är viktigt för att våra elever ska utvecklas och nå målen. Därför mäter vi årligen elevernas formella studieresultat, elever och föräldrars upplevelse av skolan, de anställdas bild av arbetsplatsen samt vart våra elever tar vägen efter sina gymnasiestudier.

Vår utgångspunkt för att publicera våra kvalitetsrapporter är att transparens är en viktig del i kvalitetsarbetet och vi är därför öppna i redovisningen av våra resultat. Öppenhet är dessutom en viktig förutsättning för att vi internt ska kunna sprida goda erfarenheter mellan våra olika skolor och verksamheter. Öppenhet ger också elever och vårdnadshavare möjlighet att se vad de får om de väljer någon av våra skolor.

Huvudmannarapport 2020/21 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Göteborg Postgatan Läsåret 2020/21 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Göteborg Vallgatan Läsåret 2020/21 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Karlstad Läsåret 2020/21 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Linköping Läsåret 2020/21 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Malmö Läsåret 2020/21 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Norra Läsåret 2020/21 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Sollentuna Läsåret 2020/21 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Sundsvall Läsåret 2020/21 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Södra Läsåret 2020/21 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Västra Läsåret 2020/21 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Östra Läsåret 2020/21 >>

 

Elever i samtal på Klara Teoretiska Gymnasium i Malmö