Kvalitetsrapporter på Klara Teoretiska Gymnasium

Skolornas systematiska kvalitetsarbete är viktigt för att våra elever ska utvecklas och nå målen. Därför mäter vi årligen elevernas formella studieresultat, elever och föräldrars upplevelse av skolan, de anställdas bild av arbetsplatsen samt vart våra elever tar vägen efter sina gymnasiestudier.

Vår utgångspunkt för att publicera våra kvalitetsrapporter är att transparens är en viktig del i kvalitetsarbetet och vi är därför öppna i redovisningen av våra resultat. Öppenhet är dessutom en viktig förutsättning för att vi internt ska kunna sprida goda erfarenheter mellan våra olika skolor och verksamheter. Öppenhet ger också elever och vårdnadshavare möjlighet att se vad de får om de väljer någon av våra skolor.

Kvalitetsrapport – Klara Teoretiska Gymnasium Läsåret 2018/19 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Göteborg Postgatan Läsåret 2018/19 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Göteborg Vallgatan Läsåret 2018/19 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Malmö Läsåret 2018/19 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Karlstad Läsåret 2018/19 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Norra Läsåret 2018/19 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Sundsvall Läsåret 2018/19 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Södra Läsåret 2018/19 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Västra Läsåret 2018/19 >>

Kvalitetsrapport – KLARA Sollentuna Läsåret 2018/19 >>