Prov är en stor del av den akademiska utbildningen och salstentor är väldigt vanliga examinationer på universitet. Nedan listar vi de bästa studieteknikerna för att bli mer strukturerad inför prov och förhoppningsvis få bättre resultat!

Ta reda på vad du behöver lära dig

Strukturera upp vad du egentligen behöver lära dig. Om du har fått instuderingsfrågor, se till att svara på dem övergripligt, och dela in dessa i områden så det är lättare att komma ihåg svaren. Om du har fått läsanvisningar i en lärobok strukturera upp dessa i mindre områden och sammanfatta efter detta. Gå igenom dina anteckningar om det finns annan information som är nyttig och kan passa in i områdena. När du har fått en överblick vad du behöver kunna inför provet kommer det vara lättare att fokusera på rätt saker

Gör to-do listor med olika områden och tidsplan

Efter att du förstår vad du behöver lära dig kommer det vara lättare för dig att strukturera upp vilka områden som är viktiga att lära sig och hur du behöver prioritera. Exempelvis om du behöver sammanfatta vissa kapitel, eller läsa igenom anteckningar. Därför är ett tips att göra en lista med varje område och hur många dagar/timmar du vill lägga på varje område. Om du gör en tidsplan blir du mer tidseffektiv och kan sätta nåbara mål.

Vad har du egentligen lärt dig?

Att läsa samma sida om och om igen, har du verkligen lärt dig något och har det satt sig? Ta hjälp av någon i din omgivning som kan förhöra dig: detta kan vara förälder, kompis eller syskon. Då vet du hur mycket du kan och vilket område du behöver fokusera mer på. Känner du att du inte kan förklara eller behöver tänka lite för länge – då kan du behöva vässa kunskaperna ytterligare och gå tillbaka till steg två.

Sammanfattning av tipsen

1. Ta reda på vad du behöver lära dig: vilka områden är viktiga, hur många sidor behöver jag läsa? Kan jag kolla mina anteckningar?

2. När du vet vad du behöver lära dig: Strukturera upp i en to-do lista med de olika områden som är viktiga och gör en tidsplan så du hinner läsa in allt till provet.

3. Se till att förhöra dig själv med hjälp av någon i din omgivning.