Jennie Arpfjord, rektor på KLARA Göteborg Postgatan och Lotten Nimar, rektor på KLARA Stockholm Södra är nominerade till AcadeMedias ledarpris 2019.

 

Varje år arrangerar AcadeMedia Academy Ledarforum – en ledarkonferens för alla ledare inom AcadeMedia. Syftet med priserna är att lyfta fram ledare som är förebilder både inom Academedia och utbildningssverige.

 

Jennie Arpfjord, rektor Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan

”Jennie utmärker sig genom att vara en målinriktad och handlingskraftig ledare. Hon har en unik förmåga att gå från idé till handling. Jennie ser till sina medarbetares bästa och hennes ledarskap präglas av att hon är rak, ärlig och generös. Hon arbetar föredömligt med att skapa förutsättningar för det systematiska utvecklingsarbetet och har alltid siktet inställt på att göra verksamheten ännu bättre för Klaras elever och medarbetare”.

Lotten Nimar, rektor Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra

“Lotten är en oerhört engagerad ledare som är mycket uppskattad av sina medarbetare och elever. Hon är alltid närvarande i mötet med människor, och har ett enastående fokus på pedagogisk utveckling och gemensamt lärande. Lotten kommunicerar konkret och tydligt och arbetar medvetet för att utveckla och stimulera sina medarbetare så att de når sin fulla potential”.

Här hittar du fler nominerade ledare inom AcadeMedia