Klara Teoretiska Gymnasieskolor inleder ett samarbete med KTH:s elevkår för att inspirera fler ingenjörer att välja läraryrket. Under samarbetet kommer representanter från gymnasieskolorna att löpande träffa studenter vid KTH:s program Civilingenjörer och Lärare.

Tanken är att träffarna ska ge studenterna en inblick i både möjligheter och utmaningar inom läraryrket. Det kommer bland annat hållas föreläsningar och workshops på teman om ledarskap i klassrummet, närvarofrämjande arbete och systematiskt kvalitetsarbete i skolan.

Carolin Lysell är adjunkt i kemi och biologi och rektor på Klara Teoretiska Norra, en av fem Klara-skolor i Stockholm. Carolin är föreläsare på årets första träff med de blivande civilingenjörerna:

– Jag arbetade själv som lärare 2013, innan jag blev rektor 2016. Som lärare får man chans att göra skillnad och utvecklas som person. Jag ser även fram emot att berätta om vilka utvecklingsmöjligheter och karriärvägar det finns inom skolvärlden, säger Carolin.

Anna-Natalia Pardali Moustakas, initiativtagare från KTH:s sektion för civilingenjörer och lärare, tycker det är viktigt för studenterna att få kontakt med skolor redan under utbildningen.

– Samarbetet med Klara Teoretiska Gymnasieskolor ger våra studenter en större inblick i deras framtida karriärmöjligheter. Att få kontakt med skolor redan under utbildningen är både intressant och hjälpsamt. Vi kan göra mer medvetna val när det gäller vår framtida arbetsplats då vi får en större inblick i den. Motivationen till studierna ökar då man är i nära kontakt till slutmålet, att bli lärare, säger Anna-Natalia.