Till hösten 2018 byter Hermods Gymnasium i Stockholm och Malmö namn till Klara Teoretiska Gymnasium. Hermods Gymnasium Göteborg behåller sitt namn.

Den här förändringen är en del i en större sammanslagning som förutom våra skolor i Stockholm och Malmö även inkluderar Mikael Elias fyra skolor i Göteborg, Stockholm, Sollentuna och Sundsvall. Klara Teoretiska Gymnasium har sedan tidigare fyra skolor; två i Stockholm, en i Linköping och en i Karlstad.

Totalt kommer vi bli tio skolor inom Klara Teoretiska Gymnasium, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Skolorna har liknande utbildningar bestående av bland annat Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Den långsiktiga ambitionen med sammanslagningen är att skapa en riktigt stark utbildningsorganisation, som kombinerar det som gör varje skola unik på det lokala planet med styrkan i att jobba tillsammans. Samarbete med lokala universitet, satsningar på internationella projekt samt nationella forum för kunskapsutbyten mellan lärare ska vara självklara inslag på alla skolor.