Inom vilka områden har FN kritiserat Sverige? Den frågan har engagerat elever på Klara Teoretiska gymnasium på Södermalm de senaste veckorna. Eleverna i ettan fick i uppgift att påverka och skapa opinion i de olika samhällsfrågorna och nu har de presenterat sina resultat med en utställning på skolan.

– Som skola vill vi uppmana eleverna att ta reda på fakta, engagera sig och försöka påverka, berättar Linnéa Lewren, lärare i samhällskunskap, sociologi och psykologi på skolan, samt initiativtagare till projektet.

Projektet som pågått under fem veckor har engagerat elever på alla skolans fyra program. De har fått välja mellan frågeställningar som Sveriges behandling av romer, våld mot kvinnor och barn, situationen för ensamkommande flyktingbarn och samers rättigheter. Gemensamt för frågeställningarna är att de alla beskriver områden där Sverige fått kritik av FN.

– I projektet har vi haft elever som startat en podd där de diskuterat negativ porträttering av muslimer i media. Vi har grupper som besökt högstadieskolor för att informera och väcka opinion och vi har elever som kontaktat politiker och media. Jag är verkligen imponerad av hur modiga våra elever varit som vågat gå på djupet i dessa svåra frågor, säger Linnéa Lewren.

Linus Söderholm, elev på teknikprogrammet, ingick i en grupp som tittade närmare på frågan hur Sverige behandlar rasistiska organisationer. Gruppen konstaterar att det var svårt att få respons från samtliga politiska partier i riksdagen.

– Vi är väldigt förvånade och faktiskt besvikna över att inget parti vill svara på våra frågor. Istället hittade vi Center mot våldsbejakande extremism, en organisation som ska stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Förutom bildandet av denna organisation så verkar det inte som om någon tagit kritiken från FN på allvar, säger Linus.

Safira Vuokila, Viktoria Björk Forslund och Lovisa Friberg har genom ett socialt experiment iscensatt våld mot en kvinna på öppen gata. Gruppen filmade experimentet och konstaterade att förbipasserande vid samtliga tillfällen valde att helt ignorera de fysiska våldsamheter som utövades mot kvinnan. Genom instagramkontot @valdsfriframtid vill gruppen väcka opinion då de anser att mer behöver göras för att få folk att visa civilkurage och ingripa vid övergrepp.

Lärare och elever röstar på den grupp som de tycker lyckats bäst med uppgiften att väcka opinion.

– Projektets målsättning har varit att arbetet ska kännas meningsfullt för eleverna och att de ska lära sig något nytt. Här har de fått chans att visa både socialt engagemang och entreprenörskap genom de initiativ de tagit genom projektet, säger Linnéa Lewren.