Oliver Ylvenius har varit rektor på Klara Östra under ett läsår och ser bland annat fram emot samarbetet med Lettland för ekonomieleverna.

– Vi jobbar hårt med internationaliseringsarbetet, säger han.

Oliver Ylvenius jobbade tidigare på LBS Stockholm under några år, då som nu tycker han att en av skolans viktigaste uppgifter, vid sidan av undervisning, är att stärka eleverna, att det finns många olika sätt att göra det.

– Det går 350 elever på skolan och de kommer från olika bakgrunder, det är en mångkulturell skola, därför är det viktigt att jobba med förståelse för varandra. När det exempelvis är ramadan är det bra att man vet vad det handlar om och att det går att lösa så smidigt som möjligt för alla.

Det kommande samarbetet med Lettland för ekonomieleverna tycker Oliver passar bra in i skolans profil att vara och verka mångkulturellt.

– Jag har en elev i Japan på ett utbyte också, åtta dagar i Tokyo och Okinawa, det ska bli spännande att höra mer om den resan, säger han.

Oliver har själv dyslexi, vilket har gjort honom mer medveten om olika slags svårigheter som finns för en del elever och även öppnat hans ögon för att social kompetens kan ta en väl så långt när det handlar om att skapa relationer.

– Det går att lära in saker genom mer praktiskt arbete också, allt det finns många sätt att ta sig förbi eventuella hinder. Vi försöker jobba nära, lära känna eleverna, på så sätt vet vi vilka behov de har och lägger krutet där. Vi tycker också att det är viktigt att visa varandra respekt. Det ökar trivseln och det ger också tryggare och gladare människor. Han tycker om att se personer utvecklas, att få vara en viktig del av ungdomars resa mot vuxenlivet.

– Det är ett jobb som berör, jag är en person med stort samhällsengagemang, det gör att jag trivs väldigt bra här på skolan. Visionen är att alla som väljer oss verkligen vill vara här, att vi blir förstavalet. Där tror jag att satsningen på internationalisering är ett viktigt steg. Att vi är starka på att motivera, engagera och vi ska inte vara rädda för att ställa krav. Man utvecklas av det.