Sustainability hackaton är en lösningsinriktad innovationstävling där eleverna arbetar gruppvis med ett case och tävlar nationellt med sina idéer. På KLARA Teoretiska Gymnasiet i Malmö gick två bidrag vidare till den livesända finalen där 1687 elever från 12 städer, 58 klasser var med och tävlade. 

Gustav Grytzell Månsson och de andra lärarna på KLARA arbetar aktivt med hållbarhet i alla ämnen. Det var Gustav, lärare i samhällskunskap, geografi, internationell relationer och internationell ekonomi som anmälde hela skolan till tävlingen. 

Sveriges Radio, WWF, IKEA, Humanium Metal och SEB besökte skolorna i höstas och gav eleverna olika case kopplade till hållbarhet och de globala målen. Eleverna fick sedan en halv dag på sig att komma på och pitcha sina idéer. Företagen var mycket imponerade av idéerna och meddelade att de planerar att gå vidare med flera av dem. Två av idéer gick vidare till en jury som skulle granska de bästa bidragen i Skåne och sedan i hela Sverige.  

Dana Ali, Diego Ciuron, Wahidullah Omari och Omar Maajal kommit på idén att starta en podcast där idrottspersoner får prata politik. Detta till syfte att få fler ungdomar att intressera sig för demokratifrågor och politik. Deras idé valdes ut av Sveriges radio.

Joakim Edströms och hans klasskompisar Iron Kadhim, Ulpian Kastrati och Nawid Rahims idé valdes ut av Humanium Metal, en organisation som arbetar för att få bort vapen från gatorna, skapa engagemang mot vapenvåld och arbeta förebyggande mot våld. Idéen handlade om att organisationen borde åka runt på skolor och berätta om hur våldet och ungdomskriminaliteten påverkar människor. 

Under finalen valdes ett bidrag ut som vinnare av alla företag. Tyvärr blev det ingen vinst då, men bidragen har blivit utsedda som de bästa för Sveriges Radio och för Humanium Metal. 

Här kan du läsa mer om tävlingen och dess syfte. https://futuremindssweden.se/sustainability-hackathon-2022/

Referens: Academedia.se