Under sommaren flyttar Klara Teoretiska till Gibraltargatan 2 där vår skola från augusti 2019 kommer inrymmas på våningsplan ett och två.

Anledning till flytten är att vi hittat passande lokaler i närheten av universitetsområdet som vi anser är optimala för vår skola. Närheten till Malmö Central är också en fördel då vi har många elever som pendlar in till Malmö. Skolan kommer fortsatt ha egen skolmatsal och en fullt utrustad labbsal på skolan.

Vi ser fram emot flytten till Gibraltargatan som vi tror kommer vara mycket positiv för våra elever och vår skola.