×
 

Hoppa till innehållet

Våra kvalitetsresultat

Skolornas systematiska kvalitetsarbete är viktigt för att våra elever ska utvecklas och nå målen. Därför mäter vi årligen elevernas formella studieresultat, elever och föräldrars upplevelse av skolan, de anställdas bild av arbetsplatsen samt vart våra elever tar vägen efter sina gymnasiestudier.

Öppenhet är en viktig förutsättning för att vi internt ska kunna sprida goda erfarenheter mellan våra olika skolor och verksamheter. Öppenhet ger också elever och vårdnadshavare möjlighet att se vad de får om de väljer någon av våra skolor.

Elever i ett klassrum sitter vid en bänk.

Kvalitetsrapporter

Vår utgångspunkt för att publicera våra kvalitetsrapporter är att transparens är en viktig del i kvalitetsarbetet och vi är därför öppna i redovisningen av våra resultat. Nedan finns samtliga skolors kvalitetsrapporter.

Har du frågor?

Har du fler frågor om vår verksamhet eller behöver komma i kontakt med oss?