klara_logo

Vi är överallt!

Det finns ingen skola i hela Sverige där eleverna får så mycket internationell erfarenhet som på KLARA Karlstad. Alla som går på skolan erbjuds att delta i minst ett projekt i ett annat land. Projekten är viktiga för att förstå hur världen utanför Sverige fungerar. Vissa saker kan man inte lära sig i ett klassrum!
Programresorna går i dagsläget till Lissabon, Valencia, Rom, London och Paris. Utöver det har vi sökbara projekt i Japan, Uganda och Rwanda, samt utbytesprojekt i Bordeaux, München och flera av orterna vi redan nämnt. Estet-Media genomför dessutom den s.k. ”Europaresan” genom flera länder. Alla projekt är frivilliga och kostnadsfria!

Tillbaka till Mer än bara en skola.

Grupp elever, ler framför kameran.