”Välkommen till den lilla skolan med det stora hjärtat! Klara Teoretiska Gymnasium hittar du i fina lokaler på Kasernhöjden, mitt i Karlstad. Skolan har fem studieförberedande program att välja på som alla ger en stabil grund att stå på inför framtida studier och yrkesliv.

Här hos oss arbetar vi hårt för att våra elever ska känna sig trygga och sedda då vi anser att goda relationer mellan pedagoger och elever är grundläggande för bra studieresultat och den personliga utvecklingen. Vi vill att varje elev ska känna sig unik och att skolan ska vara en positiv plats att vara på. Våra fantastiska pedagoger och korridorsfria lokaler bidrar till den familjära och trygga miljö som våra elever uttrycker att vi har här.

Skolan rymmer ca 350 elever och vår storlek är en av våra styrkor. Pedagogerna hinner med eleverna och de mindre grupperna skapar möjligheter till stöd och hjälp i undervisningen. Vi har även schemalagd handledningstid varje vecka. Att ge våra elever möjligheter till att upptäcka världen utanför skolan är också viktigt för oss.

Vi genomför årligen resor där eleverna får möjlighet att knyta kontakter med elever i andra länder och bland annat undersöka hur de arbetar med frågor kring FN:s globala mål. Om du är nyfiken på vår skola är du välkommen så berättar vi mer! Vi har flera öppna hus och även möjlighet för dig som elev att komma hit och följa en klass under en vanlig skoldag.

Välkommen till oss!” – Katarina Aafloen, rektor